09 364 81 11

ethisch comite

In het AZ Sint-Elisabeth Zottegem is een Ethisch Comité aanwezig dat zijn wettelijke opdrachten waarneemt op navolgende gebieden:

  • begeleidende en raadgevende opdracht mbt de ethische aspecten van de ziekenhuiszorg telkens het een verzoek in die zin ontvangt
  • een adviserende opdracht mbt alle protocollen inzake medische experimenten telkens het een verzoek in die zin ontvangt.

Het comité en de hoofdarts bewaken de door het ethisch comité bepaalde regelgeving.


Het ethisch comité is samengesteld uit:dr. Sabien DIEPENDAELE              : psychiatrie

dr. Nathalie FAVERE                     : pediatrie

dr. Anne-Marie WATERSCHOOT: gynecologie

dr. Els LORRE                                 : fysische geneeskunde, voorzitter

dr. Ignace VAN WAMBEKE          : huisarts

dr. Filip FROYMAN                       : huisarts

Sophie DHAENE                           : pyschologe, palliatief zorgteam

Anja GLORIEUX                            : hoofdverpleegkundige (dagziekenhuis)

Vera HIJSSELINCK                        : vroedvrouw

Julie BAUWENS                           : juriste

dr. Nathalie VAN BELLE             : anesthesie

Karen DEVUYST                          : psychologe


Contactgegevens dr. Els Lorré - voorzitter: 09 364 85 06


Visietekst omtrent euthanasie van het Ethisch Comité

Informatie over levenseindeproblematiek vindt u terug onder palliatief support team


Documenten voor zorgverleners over klinische studies, academisch onderzoek en adviesaavraag

Indeling studies, proeven en scripties

Benodigde documenten adviesaanvraag

Procedure EC bij beoordeling van studies in kader van masterproef

Template Informed Consent retrospectief onderzoek

Template Informed Consent prospectief onderzoek

Informatienota bij scriptie/masterproef

Dit artikel werd bijgewerkt op donderdag 27 juni 2019