09 364 81 11

Geschiedenis

 1. 1938

  Op initiatief van Dr. Schotte, een chirurg actief in het Hospitaal van Geraardsbergen, het bisdom Gent en de Zusters Franciscanessen werden de eerste ziekenhuisactiviteiten ontplooid in Zottegem.

 2. 1948

  De activiteiten breidden stelselmatig uit en ondanks de financiële moeilijkheden die de oorlogsperiode met zich mee bracht, werd wegens gebrek aan ruimte gestart met de bouw van een nieuw ziekenhuis aan de Godveerdegemstraat. In de herfst van 1948 werd het nog onafgewerkte ziekenhuis in gebruik genomen. Het ziekenhuis telde 48 bedden en was reeds voorzien van een operatiekwartier, verloskwartier, een radiografieafdeling, een keuken en een wasserij.

 3. 1954

  Ondanks de financiële perikelen kon het ziekenhuis van bij de start op grote bijval van de Zottegemse bevolking rekenen. Toen het ziekenhuis in 1954 een full-time radioloog, een fulltime internist en een kinderarts in dienst kon nemen, verhoogde de aantrekkingskracht sterk en werd beslist tot de volledige afwerking van het ziekenhuis in 1958.

 4. 1964

  Een tweede uitbreiding volgde in de periode 1964 - 1967. Er werd een nieuwe vleugel aangebouwd. Deze omvatte een materniteit, een dienst heelkunde en een keuken. De medische staf werd inmiddels uitgebreid met onder meer een gynaecoloog, orthopedist en anesthesist. Er werd eveneens een polikliniek werd geopend.

 5. 1970

  Begin jaren '70 werd het plan opgevat om het ziekenhuis uit te bouwen tot een volwaardig regionaal ziekenhuis aangepast aan de modernste technologie en infrastructuur.

 6. 1978

  Na de voltooiing in 1978 kreeg het ziekenhuis een nieuw uitzicht, een nieuwe centrale ingang en werd de benutte oppervlakte verdubbeld. De medische staf werd gevoelig uitgebreid, nieuwe disciplines zoals cardiologie en urologie werden opgestart en het beddenaantal groeide tot 237.

 7. 1993

  Na een aantal kleinere infrastructuur aanpassingen in de jaren '80 volgden nieuwe grote uitbreidingswerken die in 1993 ingehuldigd werden : een nieuwe spoedopname, operatiekwartier, sterilisatieafdeling, intensive care en dagziekenhuis werden in gebruik genomen.

 8. 1998

  Op 22 april 1994 werd de VZW Piet Konijn opgericht met als doel het bouwen en uitbaten van een kinderdagverblijf. In januari 1997 gingen de bouwwerken van start en op op 2 februari 1998 werd het gebouw in gebruik genomen. Kinderdagverblijf Piet Konijn is erkend en gesubsidieerd door Kind en gezin. Het biedt plaats aan 36 kinderen. Er wordt gewerkt met 5 afzonderlijke leefgroepen: 2 voor de baby's en 3 voor de peuters. Elke leefgroep heeft een eigen speel- en leefruimte, slaap- en badkamer.

 9. 1999

  In 1999 werd gestart met de realisatie van een masterplan opgedeeld in 6 projecten over 10 jaar. Dit masterplan moet zorgen voor een totale scheiding tussen opgenomen en ambulante patiënten. Verder voorziet het plan in nieuwe ruimtes voor apotheek en laboratorium en vier nieuwe verpleegafdelingen.

 10. 2006

  Het AZ Sint-Elisabeth start medio 2006 met een Sp-dienst voor locomotorische aandoeningen. De dienst telt 30 bedden. Patiënten die na een letsel of ingreep nood hebben aan extra locomotorische behandeling worden er opgevangen door een multidisciplinair team. Ze krijgen er een gespecialiseerde medische behandeling, verpleegkundige zorg, revalidatie en reactivering. Alle vormen van locomotorische revalidatie komen aan bod: herstel na prothesechirurgie aan rug, heup, knie of schouder, verminderde motoriek na een ongeval, trombose of hersenbloeding en degeneratieve neurologische aandoeningen zoals multiple sclerose en amyotrofe lateraalsclerose.

 11. 2007

  Op17 december 2004 richtte de Raad van Bestuur VZW De Hoop op, als voorziening voor personen met een handicap, voornamelijk vanuit de vaststelling dat het doorverwijzen van patiënten met een niet-aangeboren hersenletsel (NAH) zeer moeilijk verloopt. In augustus 2006 startte men de bouwwerken voor een nieuwbouw en 9 maanden nadien werd dit nieuwe gebouw in gebruik genomen. De Hoop is erkend door de Vlaamse Gemeenschap als dagcentrum voor gehandicapte volwassenen en is dagelijks geopend van 9u tot 17u.

 12. 2008

  In april wordt een NMR in gebruik genomen. Diezelfde maand viert het ziekenhuis zijn 70ste verjaardag.

 13. 2013

  Het ziekenhuis viert zijn 75ste verjaardag. Ter gelegenheid van deze verjaardag nemen we deel aan Open Bedrijvendag en wordt het boek 75 jaar AZ Sint-Elisabeth gepubliceerd.

 14. 2015

  Tijdens een academische zitting op 14 november opent Minister Jo Vandeurzen het gloednieuw chirurgisch, oncologisch en geriatrisch dagziekenhuis van het AZ Sint-Elisabeth Zottegem.