09 364 81 11

Werken aan de Heldenlaan

30 januari 20
Maandag 3 februari 2020 starten er werken op de Heldenlaan. De ingrijpende werken zullen gefaseerd verlopen en Fluvius liet weten dat ze zullen proberen om de hinder tot een minimum te beperken. Gedurende de voorziene 40 werkdagen zal steeds doorgang voorzien worden naar de winkels. 

Fasering van de werken: 
  1. Afsluiten van de Neerhofstraat en Laurens de Metsstraat t.h.v. de Heldenlaan: doorsteek + aanleg
  2. Aanleggen van de onpare kant vanaf rond punt richting de Markt: straat afgesloten
  3. Aanleggen van de pare kant vanaf de Neerhofstraat richting het rond punt
  4. Aanleggen vanaf de Arthur Scheirisstraat tot aan de Neerhofstraat
Terug