09 364 81 11

Feest van Sint-Elisabeth: herdenking van onze overleden medewerkers

17 november 20
Wegens de recente coronamaatregelen kan de geplande herdenkingsviering dit jaar niet 
plaatsvinden. Langs deze weg wensen we de overledenen van dit jaar in gedachtenis te brengen.

  • Moeder Agnes     
15/09/1924 - 06/12/2019
Moeder Agnes was algemeen overste van de zusters Franciscanessen van Zottegem 
en was jarenlang lid van de Raad van Bestuur van ons ziekenhuis. Zij heeft er mee 
voor gezorgd dat het AZ Sint-Elisabeth Zottegem een begrip in onze regio is geworden. 

  • Zuster Benigna     
15/07/1929 - 23/02/2020
Zuster Benigna heeft zich dag en nacht ingezet voor de verzorging van patiënten 
als hoofd van het operatiekwartier. Zij heeft ook lange tijd het beheer over 
de ziekenhuisapotheek, de sterilisatie en het medisch materiaal op zich genomen. 

  • Dhr. Ivan Van der Sijpt     
22/08/1946 - 13/09/2020
Dhr. Van der Sijpt was lid van het directiecomité als administratief en financieel 
directeur. Na het bereiken van zijn pensioengerechtigde leeftijd bleef hij actief 
als lid van de Raad van Bestuur en de Algemene Vergadering van het 
AZ Sint-Elisabeth Zottegem. Tevens speelde hij een belangrijke rol bij de opstart en 
de uitbouw van het Medisch Centrum Brakel. Hij was de oprichter en bezieler 
van vzw De Hoop, waar hij het verschil voor velen maakte.

Ze hebben zich met hart en ziel ingezet voor het welzijn van patiënten en personeel. 
Mogen ze rusten in de vrede van de Heer. 

Terug