09 364 81 11

pers en communicatie

Pers en media kunnen zich wenden tot de dienst communicatie:


Nicky De Temmerman

Communicatieverantwoordelijke

0032 9 364 83 90

communicatie@sezz.be


Om de privacy te waarborgen, is het niet toegelaten foto's of opnames te maken zonder uitdrukkelijke toestemming van de communicatieverantwoordelijke.