09 364 81 11

Projecten

Artsen zonder vakantie - Water voor Katako-Kombe

Artsen Zonder Vakantie werkt met 5 partnerlanden in Afrika waar ziekenhuizen en gezondheidscentra ondersteuning krijgen op (para)medisch, technisch en organisatorisch vlak. Het is de bedoeling dat de vrijwilligers hun kennis delen met de lokale gezondheidsmedewerkers zodat ook zij op termijn zelfstandig verder kunnen werken.

Het ziekenhuis van Katako-Kombe ligt in het midden van Congo in de brousse en is zeer moeilijk bereikbaar. Dokter Mulier heeft zich al meerdere keren gedurende enkele weken ingezet in het ziekenhuis.

Hij vertelt: "Elektriciteit wordt enkel voor het ziekenhuis opgewekt via een generator. Als die uitvalt, kan er niet geopereerd worden. Stromend water is er al evenmin. In het regenseizoen wordt het water van de daken opgevangen om te schrobben, reinigen van het operatie materiaal, enz... Als er onvoldoende regen valt, gaan kleine meisjes water halen in een dieper gelegen bron. Ook voor ons, zodat we ons tenminste zouden kunnen wassen. Onze opbrengst zou enerzijds gaan naar het investeren in zonnepanelen en anderzijds naar het aanboren van waterputten wat een zeer dure aangelegenheid is."

De projectverantwoordelijke is Gudrun Ceuterick (Operatiekwartier). Samen met Dr. Mulier zet zij zich in als vrijwilliger voor Artsen Zonder Vakantie.

vzw De Hoop - Busje komt zo

De Hoop biedt specifiek ondersteuning aan personen met een beperking. Mensen met een zorgnood ten gevolge hun handicap kunnen bij De Hoop terecht voor een zinvolle dagbesteding, begeleid werk (vrijwilligerswerk op een externe werkplaats), lotgenotencontact en vrijetijdsbesteding, wooncoaching bij het zelfstandig wonen,... De meerderheid van de doelgroep zijn volwassenen met Niet-Aangeboren Hersenletsels of degeneratieve aandoeningen. Lies Bourgognon, directrice van De Hoop, vertelt: "Intussen is De Hoop meer dan 10 jaar aan de slag en hebben we een ruime expertise kunnen uitbouwen in de ondersteuning van volwassenen met een beperking. Mobiliteit en vervoer blijft voor onze doelgroep een zeer heikel punt, waarvoor maar moeilijk goede en betaalbare oplossingen kunnen gevonden worden.

Daarom organiseren wij voor cliënten die niet zelfstandig (via openbaar vervoer, mantelzorgers, eigen verplaatsing,...) tot in De Hoop geraken eigen vervoer met een minibus. Hiermee organiseren we verplaatsingen tussen de woonplaats en het dagcentrum, en kunnen we zoveel mogelijk op uitstap gaan in functie van deelname aan de maatschappij en inclusie. De minibus waarover we nu beschikken is stilaan aan vernieuwing toe en is ook niet aangepast aan rolwagens (dit wordt uitbesteed aan DCO De Bron), hetgeen vooral uitstappen voor bepaalde cliënten met ernstige motorische stoornissen beperkt. Daarom willen we op korte termijn (in 2019) een nieuwe, rolwagenaangepaste minibus aankopen (8+1), hetgeen natuurlijk een aardige duit kost en waarvoor er geen subsidiering voorzien wordt van overheidswege."

De projectverantwoordelijke is Kelly Meulenijzer (voedingsdienst). Zij is werkpostbegeleider en begeleid werker in De Hoop.

Kinderdagverblijf Piet Konijn - Buitenspelen met Hans en Grietje

Kinderdagverblijf Piet Konijn biedt kwalitatieve dagopvang aan baby’s en peuters tussen 0 en 3 jaar. De opvang staat ook open voor kinderen met specifieke zorgbehoeften. Piet Konijn biedt een ruime opvang zodat ouders hun gezin en werk beter kunnen combineren. De dienstverlening omvat opvoeding en verzorging van de kinderen. Er is specifieke aandacht voor buitenspelen. Piet Konijn wil investeren in de heraanleg van een vernieuwde
kindvriendelijke tuin, waar elk kind zich op zijn eigen ontwikkelingsniveau kan uitleven. Inge Caroes, verantwoordelijke van het kinderdagverblijf, vertelt: "Eind 2018 zullen de grondwerken uitgevoerd worden. De tuin wordt volledige heringericht volgens het plan dat we samen met de medewerkers opgemaakt hebben. Er is onder meer ruimte voorzien voor een uitdagend fietsparcours. In het voorjaar kleden we de tuin aan met kleurrijk educatief buitenspeelgoed zoals huisjes en torentjes voor de peutertjes. Alles komt op zachte grasmatten. Met de opbrengst van 'Ziekenhuis met een warm hart', willen wij heel graag een sprookjesachtig houten speeltuig aankopen, met de naam Hans en Grietje."

De projectverantwoordelijke is Eline Libbrecht (personeelsdienst). Als mama van 2 kindjes in de opvang vormt zij de perfecte schakel om dit project te trekken binnen ons ziekenhuis.

Dit artikel werd bijgewerkt op maandag 29 oktober 2018