09 364 81 11

Ombudsdienst

Iedere patiënt die problemen ondervindt naar aanleiding van de tussenkomst van een beroepsbeoefenaar of oordeelt dat de wet op de patiëntenrechten niet gerespecteerd werd, kan hiervoor terecht bij de ombudsdienst.

De ombudsdienst heeft niet alleen als taak klachten zoveel mogelijk te voorkomen, maar zal tevens informatie verstrekken aan de patiënt over de organisatie, de wet op de patiëntenrechten en de te volgen procedure bij een klacht.

De ombudsdienst kan ook bemiddelend optreden om een oplossing te vinden bij een voorgelegde klacht.

Raadpleeg het huishoudelijk reglement van de ombudsdienst of vraag meer inlichtingen over de klachtenprocedure in het ziekenhuis bij onze ombudsdienst.


Contactgegevens ombudsdienst:

Caroline Vandekerckhove

TEL: 09 364 87 22

ombudsdienst@sezz.be


Beschikbaar op:

  • Maandag tussen 13 uur en 18.30 uur
  • Woensdag, donderdag en vrijdag tussen 8.30 uur en 12.30 uur

U vindt de ombudsdienst op route 63. 

Dit artikel werd bijgewerkt op maandag 8 november 2021

Contacteer de ombudsdienst