09 364 81 11

Pastorale dienst

Een ziekenhuisopname kan je dieper raken dan gedacht. Vragen over je leven kunnen je hart en hoofd beroeren.

De pastorale medewerkers zijn opgeleid om te luisteren naar wat de patiënt bezighoudt en om samen met de patiënt te zoeken naar wat houvast, zin en richting geeft.

Niet alleen een gesprek kan helend zijn. Ook een gebed, een ritueel, de communie, een ziekenzalving of een ziekenzegen kunnen ons opnieuw verbinden met onze oorsprong.

De pastorale dienst werkt vanuit een christelijke levensvisie. Deze houdt evenwel ook in dat de patiënt een beroep kan doen op elke vorm van morele, filosofische of godsdienstige bijstand. Hij kan een bedienaar of een vertegenwoordiger van zijn godsdienst of levensbeschouwing aanvragen door het formulier levensbeschouwelijke zorg in te vullen. Dit formulier en de pastorale folder zijn te vinden in de onthaalmap.


Pastorale dienst - contactgegevens

Het is mogelijk dat een medewerker van de pastorale dienst bij je langskomt op vraag van de arts of verpleegkundige of op eigen initiatief.

Je kan ook zelf naar hen vragen door het formulier levensbeschouwelijke zorg in de onthaalmap in te vullen en af te geven aan een verpleegkundige. Je kan ook het bezoek vragen van een vertegenwoordiger van je specifiek levensbeschouwing.

De medewerkers van de pastorale dienst werken in nauw overleg met alle andere patiëntbegeleidende diensten. Zij stellen alles in het werk om de goede contacten tussen de diverse levensbeschouwingen en het ziekenhuis te behouden.


Mevrouw Bernadette Stautemas - pastoraal werkster - 09 364 83 24 - bernadette.stautemas@sezz.be

E.H. Johan Van der Schueren - aalmoezenier - 09 364 88 00 - pastoor@sezz.be


Vertegenwoordigers levensbeschouwelijke zorg

  • Moreel consulenten - Mevr. Lieve De Tollenaere - 0475 66 15 41
  • Protestantse eredienst - Ds. Simon van der Linden - 055 61 33 52
  • Islamitische eredienst (Marokkaanse gemeenschap) - Dhr. Ghalion Eleas - 0472 73 99 90
  • Islamitische eredienst (Turkse gemeenschap) - Dhr. Yusuf Bilge - 0494 86 68 69
  • Anglicaanse eredienst - Reverend Stephen Murray - 0497 45 18 09
  • Orthodoxe eredienst - Aartspriester Dominique Verbeke - 0475 21 61 50
  • Joodse eredienst - Rabbijn Asher Sternbuch - 0477 67 63 49


Praktische info

Als je graag het sacrament van de ziekenzalving ontvangt, kan je dit meedelen aan een verpleegkundige. Hou er rekening mee dat er niet permanent iemand beschikbaar is om de ziekenzalving toe te dienen. We stellen echter alles in het werk om aan je vraag tegemoet te komen.

In de week van Kerstmis en Pasen is er een bijzondere eucharistieviering voor patiënten en familie. Iedere zondag en op hoogdagen is er om 11u in de kapel van het ziekenhuis een eucharistieviering. Deze viering is eveneens te beluisteren op de kamer via de radio - kanaal 4.

Je kan ook naar de eucharistieviering op televisie kijken, afwisselend om 10 uur op EEN of om 10.30 uur op NPO2.

Op aanvraag kun je in het weekend de heilige communie op de kamer ontvangen.

Het ziekenhuis heeft een stemmige kapel, een plaats voor deugddoende rust en stilte waar alle geloofs- en levensovertuigingen welkom zijn. De kapel is altijd toegankelijk via route 49.Dit artikel werd bijgewerkt op donderdag 17 januari 2019