09 364 81 11

Patiëntenverenigingen

Voor patiënten, hun familieleden of mantelzorgers is het ‘leren leven’ met een aandoening een even belangrijk onderdeel naast de medische hulp. Hierin spelen patiëntenverenigingen, zelfhulpgroepen of lotgenotencontacten een belangrijke rol. 

Het ziekenhuis heeft via het concept van “zelfhulpvriendelijk ziekenhuis” samenwerkingsverbanden met enkele patiëntenverenigingen. Deze gestructureerde manier van samenwerking werd bewerkstelligd in een officieel samenwerkingsverband. Via de intentieverklaring die ondertekend werd door beide partijen op 25 september 2020 engageren wij ons om:

 • de patiëntenverenigingen te ondersteunen in hun dagelijkse werking;
 • de werking en de activiteiten van de vereniging systematisch bekend te maken aan onze patiënten, familieleden of mantelzorgers via het verspreiden van folders;
 • per vereniging een ziekenhuismedewerker aan te stellen als vaste contactpersoon;
 • op basis van de feedback onze dienstverlening bij te sturen. 

Het ziekenhuis heeft met onderstaande patiëntenverenigingen een samenwerkingsakkoord. Dit aantal zal in de toekomst verder uitgebreid worden. 

Longziekten - afdeling 1G

Vzw COPD
De vzw COPD wil patiënten en familieleden informeren over wat deze chronische longaandoening inhoudt en de gevolgen ervan. Via lotgenoten wisselen ze ervaringen en informatie uit aan mekaar. Daarnaast organiseren ze tal van activiteiten voor hun leden. Ze willen de ziekte tevens beter bekend maken in de maatschappij. 

 • Websitewww.copdvzw.be
 • Centrale vestiging: Eendrachtstraat 56, 1050 Brussel
 • E-mail: raadpleeg het contactformulier op de website van de vereniging
 • Contactpersoon in het ziekenhuis: inge.deprez@sezz.be
De samenwerking omvat o.a. de patiënten informeren over het bestaan van de vereniging en hun aanbod bekendmaken via folders en nieuwsbrieven.

Heelkunde - afdeling 4F

Stoma-Ilco
Stoma-Ilco is een lotgenotenvereniging van, voor en door stomadragers. Zij geven informatie en voorlichting over het dagelijks leven met een stoma en over de recente ontwikkelingen. De vereniging biedt lotgenotencontact of een bezoek (in het ziekenhuis of thuis) aan en organiseert diverse activiteiten.

 • Websitewww.stomailco.be
 • Maatschappelijke zetel: S.R. De Deckerlaan 25, 9060 Zelzate 
 • Telefoonnummer: 09 345 59 00
 • E-mail secretariaat: maggy.vdsm@hotmail.com
 • Contactpersoon in het ziekenhuis: pascale.vannieuwenhove@sezz.be
De samenwerking omvat o.a. patiënten informeren over het bestaan van de vereniging en het aanbod van de vereniging; het bekend maken van activiteiten van de vereniging. 

Op de website van Trefpunt Zelfhulp kan u terecht voor ondersteuning van een specifieke zelfhulpgroep en informatie over zelfhulp. De website stimuleert onderzoek rond lotgenotencontact en werkt samen met organisaties en overheden om zelfhulp te promoten.U kan alle patiëntenverenigingen en zelfhulpgroepen terugvinden die in Vlaanderen actief zijn en krijgt zicht op wat zij voor u kunnen betekenen. U kan deze verenigingen contacteren voor een eventuele kennismaking. 

Voor vragen over de samenwerking met patiëntenverenigingen in het ziekenhuis kan u contact opnemen met Katia Ronsse via katia.ronsse@sezz.be of 09 364 86 55