09 364 81 11

Sociale dienst

De sociale dienst staat in voor de maatschappelijke begeleiding van de opgenomen patiënten.

Hun belangrijkste taak bestaat erin u te helpen zoeken naar een oplossing indien u na uw  ziekenhuisverblijf nog nood heeft aan verlengde zorg of gespecialiseerde hulp (poets- of familiale hulp, maaltijden, kort- of herstelverblijf, RVT, ROB,…). De sociale dienst begeleidt u en uw familie bij de voorbereiding van het ontslag en verzorgt meestal ook de eerste contacten met de instellingen voor verlengde zorg. Zij volgen immers dagelijks de opnamemogelijkheden in de diverse instellingen van de brede regio.

Daarnaast kunt u ook met diverse vragen bij de medewerkers van de sociale dienst terecht. Zij zullen u en uw familie informeren en bijstaan met betrekking tot diverse financiële en administratieve regelingen: aanvraag tegemoetkomingen, contacten met externe diensten zoals mutualiteit en OCMW,

Indien u opgenomen bent, kunt u een afspraak regelen via de hoofdverpleegkundige van uw afdeling.
De medewerkers van de sociale dienst zijn iedere weekdag bereikbaar tussen 8u30 en 16u30

Je kan alle info nalezen in de informatiebrochure van de sociale dienst


Hildegard DE BACKER 09 364 83 83
Kathleen JANSSENS 09 364 83 35
Peggy LANNOY 09 364 83 86
Bernadette STAUTEMAS 09 364 83 24

Cassandra VAN DER STICHELEN 

Marieke VAN CAUWENBERGE

Angelo WIJNS

09 364 88 60

09 364 83 74

09 364 87 73

Dit artikel werd bijgewerkt op dinsdag 25 juni 2019