09 364 81 11

Conventiestatus artsen

Om de patiënt te beschermen tegen onaangename financiële verrassingen maken de ziekenfondsen afspraken met zorgverleners over de tarieven. Wie het akkoord aanvaardt, respecteert de vastgelegde tarieven.

In België geldt het systeem waarbij tweejaarlijks tarieven worden afgesproken tussen de geneesheren, de mutualiteiten en de overheid.
Elke individuele geneesheer kan deze overeenkomst ('conventie') aanvaarden, gedeeltelijk aanvaarden of niet aanvaarden. Afhankelijk van de situatie wordt er een status aan de arts toegekend.

Er zijn drie mogelijkheden:

  • De zorgverlener aanvaardt het akkoord met de ziekenfondsen. Dit zijn geconventioneerde zorgverleners. Zij rekenen de officiële tarieven aan en mogen geen ereloonsupplementen vragen.
  • De zorgverlener aanvaardt het akkoord met de ziekenfondsen, maar rekent enkel op bepaalde plaatsen of tijdstippen het officiële tarief aan. Dit zijn gedeeltelijk geconventioneerde zorgverleners.
  • De zorgverlener aanvaardt het akkoord met de ziekenfondsen niet en bepaalt vrij het honorarium. Dit zijn niet-geconventioneerde zorgverleners.


Of een arts al dan niet geconventioneerd is vindt u op de individuele artsenfiche onder de rubriek artsen.

De website van het RIZIV biedt u een overzicht van alle zorgverleners en hun conventiestatus .