09 364 81 11

Opnameverklaring

Tijdens het opnamegesprek wordt samen met de patiënt de opnameverklaring ingevuld en ondertekend. De opnameverklaring is een wettelijk document dat sedert september 2004 voor elke opname en dagopname ingevoerd werd. Het doel van deze opnameverklaring is de patiënt beter voorlichten inzake de kosten die een opname in het ziekenhuis met zich meebrengt.

De opnameverklaring omvat twee delen. Enerzijds verschaft het document de patiënt informatie omtrent de in het ziekenhuis geldende financiële voorwaarden. Hieronder ressorteren (remgeld op) de verblijfskosten en kamersupplementen, kosten voor geneesmiddelen, de (para)medische erelonen en de kosten voor andere leveringen en diversen. Anderzijds dient de patiënt op het opnameformulier duidelijk aan te geven welke kamerkeuze hij maakt. Deze keuze is bepalend  voor de aanrekening van ereloonsupplementen door de artsen.

De opnameverklaring wordt in twee originele exemplaren opgemaakt waarvan één exemplaar voor de patiënt bestemd is.

Voor een ouder die zijn kind bij een opname wenst te begeleiden, zijn er kamers ouder-kind beschikbaar.  De ouder dient dan naast de opnameverklaring nog een afzonderlijk document m.b.t. de kamerkeuze te ondertekenen.

Meer details leest u in bijgevoegde documenten:

 

 

 


 

Dit artikel werd bijgewerkt op vrijdag 11 januari 2019