09 364 81 11

Ziekenhuisfactuur


De eindafrekening van uw verblijf ontvangt u ongeveer twee maanden na uw ontslag uit het ziekenhuis. Het ziekenhuis zorgt voor de facturatie van alle kosten en erelonen van uw ziekenhuisopname. Op uw ziekenhuisfactuur staan uw verblijfskosten, apotheek, honoraria en diverse kosten vermeld.