09 364 81 11

Uw factuur

Uw ziekenhuisfactuur vermeldt verschillende soorten kosten. Deze kosten worden ondergebracht in verschillende rubrieken:


Verblijfskosten
Het persoonlijk aandeel in de verblijfskosten – dit persoonlijk aandeel is wettelijk bepaald en is niet afhankelijk van het type kamer dat u gekozen heeft.
Het kamersupplement – het bedrag van het kamersupplement is afhankelijk van het type kamer dat u koos bij opname. Wordt u echter in een éénpersoonskamer opgenomen omdat de medische toestand dat vereist of omdat er geen andere kamer vrij is, dan rekenen wij geen kamersupplement aan.

Het precieze bedrag dat u betaalt, hangt af van uw persoonlijke situatie en wordt u meegedeeld bij uw opname via de opnameverklaring. U kunt de tarieven ook opvragen op de dienst inschrijvingen.


Apotheek
Voor sommige geneesmiddelen krijgt u terugbetaling van het ziekenfonds en betaalt u enkel het remgeld, andere moet u volledig zelf betalen. Ook voor implantaten, prothesen en andere medische hulpmiddelen wordt een onderscheid gemaakt tussen vergoedbare en niet-vergoedbare producten. Informeer vooraf bij uw behandelende arts of bij uw hospitalisatieverzekering.


Medische, medisch-technische en paramedische honoraria
Het persoonlijk aandeel voor medische, medisch-technische en paramedische prestaties
Het ereloonsupplement – artsen kunnen een supplement op hun ereloon aanrekenen, afhankelijk van het type kamer dat u gekozen heeft.
Forfaitaire bedragen voor medisch-technische verstrekkingen – deze bedragen zijn wettelijk vastgelegd en worden aangerekend ongeacht het feit of één van deze verstrekkingen al of niet tijdens uw ziekenhuisverblijf is uitgevoerd.


Diverse kosten
Tijdens uw verblijf kan u ook gebruik maken van andere diensten en producten die niet van medische aard zijn of die te maken hebben met uw persoonlijk comfort (bvb. luiers, telefoon, krant). Deze kosten worden niet terugbetaald door het ziekenfonds. U vindt een overzicht van de tarieven voor deze diensten of producten bij uw opnameverklaring.

Dit artikel werd bijgewerkt op vrijdag 24 augustus 2018