09 364 81 11

Informatiebrochures

Algemeen

Informed consent

Leidraad bij de geïnformeerde toestemming voor het elektronisch delen van uw gezondheidsgegevens

Blanco medicatieschema

Om u goed te kunnen behandelen en verzorgen, moeten onze zorgverleners weten welke medicatie u thuis neemt. Breng daarom altijd een actueel medicatieschema mee naar het ziekenhuis. Download een leeg medicatieschema. Vul het zelf in of vraag hulp aan een familielid, een thuisverpleegkundige, uw apotheker of uw huisarts. Bewaar het ingevulde schema in uw portefeuille, handtas of gsm. Zo hebt u het steeds bij de hand als u onverwachts naar het ziekenhuis moet vertrekken.

Vaatheelkunde

Geriatrie

Endocrino-diabetologie

Cardiologie

Toestemmingsverklaring cardiale procedure

Om medicolegale redenen wordt u gevraagd deze toestemmingsverklaring te ondertekenen, waarin u verklaart de uitleg omtrent de procedure begrepen te hebben en u zich akkoord verklaart met het uitvoeren van de procedure. Dit document moet na de handtekening bij de opname worden overgemaakt aan een lid van het medisch team die het aan uw medisch dossier zal toevoegen.

Pediatrie

Neurologie

CVA

Neus-, keel- en Oorziekten

Urologie

Coronamaatregelen - dienst urologie

Ondanks de lockdown zijn er patiënten die de klassieke urologische problemen blijven vertonen. Wij hebben ons goed kunnen organiseren om de noodzakelijke problemen op onze raadpleging op een veilige manier aan te pakken. Lees zeker even deze info als voorbereiding voor uw bezoek bij ons.

Orthopedie

Gynaecologie

Opsporen van afwijkingen bij de baby in het eerste trimester van de zwangerschap

Deze brochure legt de verschillende onderzoeken uit die mogelijk zijn in het eerste trimester van je zwangerschap.

Gezond zwanger in het eerste zwangerschapstrimester

Deze brochure bevat informatie over: 1. Levensstijl tijdens de zwangerschap 2. De prenatale consultatie (eerste consult en verdere opvolging) 3. Prenatale onderzoeken (echografie en prenatale diagnostiek) 4. Checklist: wanneer zeker arts raadplegen?

Gezond zwanger in het tweede en derde zwangerschapstrimester

Deze brochure bevat informatie over: 1. De onderzoeken in het tweede en derde trimester (de glucose challenge of suikertest, de glucose belastingstest en GBS screening) 2. Vaccinaties in de zwangerschap (griepvaccin, kinkhoest, reisvaccinatie) 3. Algemene administratieve informatie 4. Postnatale begeleiding thuis 5. Checklist: wanneer zeker naar het ziekenhuis?

Gezond zwanger worden

Deze brochure bevat informatie over: 1. Algemeen: gezonde levensstijl 2. De menstruele cyclus 3. Preconceptioneel labo 4. Zwanger?

Oncologie

Nucleaire Geneeskunde

Revalidatiecentrum

Anesthesie

Pijnkliniek

Pneumologie

Gastro-enterologie

Tabacologie

Radiologie

Algemene en abdominale chirurgie

Kliniek voor Obesitas en Metabole Chirurgie

Laboratorium

Spoedgevallendienst