09 364 81 11

Kwaliteit

Als ziekenhuis optimaliseren we continu onze zorg- en dienstverlening. Dit met de bedoeling kwaliteit en patiëntveiligheid op elk moment te kunnen garanderen. We meten hiervoor indicatoren, bepalen doelstellingen en ondernemen verbeteracties. Alle medewerkers dragen dagelijks hun steentje bij in het realiseren van onze acties. Enkele voorbeelden:

  • Om de gegevensoverdracht tussen verpleegkundigen op punt te stellen wordt de ‘bedside briefing’ toegepast op de meeste verpleegeenheden. Dit project werd opgestart in 2018 en verder uitgerold in 2019 en 2020. De bedside briefing heeft als doel om enerzijds de communicatie tussen de patiënt en de verpleegkundigen en anderzijds de gegevensoverdracht tussen de verpleegkundigen onderling te verbeteren.

  • In 2019 liep een postercampagne ‘ik stel me voor’ voor alle ziekenhuismedewerkers. Met deze campagne willen we de medewerkers bewust maken van hun rol in een goede communicatie en relatie met de patiënt. Het is geruststellend voor patiënten te weten met welke bedoeling een zorgverlener langskomt en wat zijn/haar naam en functie is. Eveneens werden interne controles uitgevoerd om medewerkers extra attent te maken op het belang ervan.

  • Een elektronisch patiëntendossier Primuz werd in juni 2019 voor alle administratieve registraties opgestart. Sinds februari 2020 werd het medisch en verpleegkundig dossier op een eerste verpleegeenheid in gebruik genomen. Deze toepassing wordt nadien verder uitgerold naar alle verpleegeenheden. Door over te schakelen naar een volledig geïntegreerd patiëntendossier verzekeren we een volledig en veilig bewaard patiëntendossier waarbij alle (zorg-) activiteiten op een uniforme manier geregistreerd worden. Deze transparantie komt de informatieoverdracht tussen alle zorgverstrekkers, artsen en ondersteunende diensten ten goede. 

  • Alle procedures, documenten en protocollen aangaande kwaliteit en patiëntveiligheid die in het ziekenhuis in gebruik zijn, worden centraal beheerd in een documentbeheersysteem. In 2020 gebeurt de overschakeling naar een nieuw systeem. Dit biedt als voordeel dat deze procedures, documenten en protocollen makkelijk raadpleegbaar zijn voor alle medewerkers, op regelmatige basis inhoudelijk worden nagekeken en dat altijd de juiste versie wordt getoond. Op die manier bewaken wij de kwaliteit van de zorg die we aan de patiënten leveren. 

  • Het ziekenhuis heeft vooropgesteld om een actief beleid uit te werken rond patiëntenparticipatie. Patiënten die participeren in hun zorg ervaren doorgaans een hogere tevredenheid over de communicatie met de arts of zorgverleners en kunnen hun genezingsproces beter aanvaarden. In de loop van 2019 hebben we alle initiatieven in kaart gebracht die we reeds ondernemen om de patiënt, hun familieleden of mantelzorger actief te laten deelnemen in de zorg. In 2020 werden enkele specifieke initiatieven verder uitgewerkt of opgestart. Meer info over enkele specifieke initiatieven kan u vinden op de pagina ‘patiëntenparticipatie’ via deze link. 
Voor meer informatie over deze of andere acties kan u contact opnemen met een medewerker van de cel kwaliteit. Zij kunnen naargelang uw vraag doorverwijzen naar de verantwoordelijke contactpersoon. 

Katia Ronsse: via mail katia.ronsse@sezz.be of telefonisch via 09/364.86.55