09 364 81 11

Accreditatie

Onder impuls van het nieuwe toezichtsmodel heeft het ziekenhuis te kennen gegeven een ziekenhuisbrede accreditatie na te streven en als dusdanig de kwaliteit transparant zichtbaar te maken. Accreditatie is immers een extern, onafhankelijk onderzoek betreffende de continue kwaliteitsverbetering van de geleverde diensten in het ziekenhuis, op basis van vooraf opgestelde standaarden (normen). Accreditatie is daarmee hét middel bij uitstek om ziekenhuisbreed kwaliteit in de zorg kenbaar te maken, te bevorderen en te waarborgen.

Door de verschillende besluitvormingsorganen van het ziekenhuis (raad van bestuur, directie en medische raad) werd er principieel gekozen voor een NIAZ-accreditering van het ziekenhuis. NIAZ staat voor Nederlands Instituut voor Accreditering van de Zorg. Het ziekenhuis met al zijn medewerkers kreeg op 8 september 2017 NIAZ kwaliteitslabel toegekend.

PERSBERICHT AZ Sint-Elisabeth Zottegem behaalt NIAZ kwaliteitslabel

Definitief auditrapport van het Nederlands Instituut voor Accreditatie in de Zorg

Dit artikel werd bijgewerkt op vrijdag 27 april 2018