09 364 81 11

Patiëntenparticipatie

Het ziekenhuis heeft in 2019 vooropgesteld om een actief beleid uit te werken rond patiëntenparticipatie. We nemen verschillende initiatieven voor de patiënt, hun familieleden of mantelzorger. Dit kan gericht zijn op de ziekte of de aandoening zelf, en op individueel niveau of op groepsniveau gebeuren. De werkwijze kan verschillen van afdeling tot afdeling. Ook worden initiatieven genomen op directieniveau.

 • Tijd voor koffieklets

Patiënten die onlangs een opname of behandeling kregen in ons ziekenhuis (of hun familieleden) hebben de mogelijkheid deel te nemen aan ‘Tijd voor koffieklets’. Enkele directieleden nodigen een groep patiënten of familieleden uit op een informeel moment voor een gemoedelijke babbel. Aangename zaken maar tevens zaken die beter kunnen worden er besproken. Op basis hiervan werken we verbeterpunten uit en willen we nog betere zorgverlening leveren.

Interesse voor deelname?
Vind meer informatie en het deelnemingsformulier in de folder via deze link.

Contactpersoon
Dienst Kwaliteit - Katia Ronsse | 09 364 86 55 | katia.ronsse@sezz.be
Bereikbaar van maandag tot en met vrijdag tussen 8.30 en 16.30 uur

 • Patiëntenverenigingen, lotgnotencontact of ondersteuning van een zelfhulpgoep

Patiënten die participeren in hun zorg ervaren doorgaans een hogere tevredenheid over de communicatie met de arts of zorgverleners en kunnen hun genezingsproces beter aanvaarden of beter omgaan met hun aandoening. In Vlaanderen zijn veel verenigingen actief die patiënten ondersteunen via zelfhulp of lotgenoten.

Meer info?
Meer informatie over de werking in ons ziekenhuis vindt u op deze pagina of via www.zelfhulp.be.

Contactpersoon
Dienst Kwaliteit - Katia Ronsse | 09 364 86 55 | katia.ronsse@sezz.be
Bereikbaar van maandag tot en met vrijdag tussen 8.30 en 16.30 uur


 • Bedside briefing

Indien u opgenomen bent op een afdeling gebeurt de shiftwissel tussen de verpleegkundige van de ochtendshift en de verpleegkundige van de avondshift tussen 13u30 en 14u30. Tijdens de ‘ bedside briefing’ communiceren de verantwoordelijke verpleegkundigen over uw toestand in uw bijzijn aan bed (en eventueel in het bijzijn van uw familie indien u dat wenst). Als patiënt hebt u op dat moment de mogelijkheid mee te luisteren, aanvullingen te geven over uw gezondheidstoestand of vragen te stellen. Dit heeft als doel om enerzijds de communicatie tussen de patiënt en de verpleegkundigen en anderzijds de gegevensoverdracht tussen de verpleegkundigen onderling te verbeteren. Voor meer informatie kan u terecht bij de hoofdverpleegkundige van de afdeling waar u verblijft.

 • Specifieke initiatieven

We organiseren op regelmatige basis enkele specifieke initiatieven op onderstaande diensten:

 • PAAZ-afdeling: patiëntenvergadering, doelstellingenfiches, crisisplan
 • Geriatrie: praatcafé dementie Sp-afdeling: familiegesprekken
 • Materniteit: babybeurs, GVO-lessen, babycafé, vlinderspreekuur
 • Pediatrie: kinderwebsite
 • Oncologisch dagziekenhuis: praatcafé kanker

Klik hier voor de contactgegevens en bereikbaarheid van de hoofdverpleegkundige van de afdeling voor meer informatie.

 • Nalezen patiëntenbrochures

In het ziekenhuis zijn tal van informatieve brochures beschikbaar over diverse aandoeningen en ziektes. We bieden patiënten of hun familieleden of mantelzorgers de mogelijkheid om nieuwe of herwerkte brochures na te lezen. Met hun opmerkingen over inhoud, opmaak, … gaan we aan de slag om onze brochures nog gebruiksvriendelijker te maken.

Wie komt hiervoor in aanmerking?

De hoofdverpleegkundige van een afdeling of arts kan u informeren of er nieuwe brochures in ontwikkeling zijn en of u eventueel in aanmerking komt deze na te lezen. Dit is afhankelijk van de aard van de aandoening of ziekte waarvoor de brochure wordt uitgewerkt.

Contactpersoon

Dienst Communicatie - Nicky De Temmerman | 09 364 83 90 |  nicky@sezz.be
Bereikbaar van maandag tot en met vrijdag tussen 8.30 en 16.30 uur

 • Digitaal panel 

Patiënten, familieleden of mantelzorgers die het ziekenhuis kennen en die nieuwsgierig zijn naar de nieuwe ontwikkelingen die in het ziekenhuis gebeuren kunnen lid worden van het digitaal panel. Deelnemers van het panel krijgen een aantal keer per jaar via e-mail de mogelijkheid deel te nemen aan een onderzoek over een nieuw project of een wijziging in onze organisatie. Door hun mening of advies te geven wordt de stem van de patiënt gehoord en zijn zij een actieve partner in het kwaliteitsbeleid.

Wenst u lid te worden van het panel?

Meer informatie en het deelnemingsformulier kan je vinden in de folder via deze link.

Contactpersoon
Dienst Kwaliteit - Katia Ronsse | 09 364 86 55 | katia.ronsse@sezz.be
Bereikbaar van maandag tot en met vrijdag tussen 8.30 en 16.30 uur