09 364 81 11

beschermende maatregelen

AZ Sint-Elisabeth hanteert waardennormen die zijn ingebed in de organisatie en er ook worden geëxpliciteerd. Enkele van die waarden zijn: patiëntgericht / patiëntvriendelijk, integer/respectvol en deskundig / professioneel. Rekening houdend met deze waarden blijft er weinig ruimte voor vrijheidsbeperkende maatregelen en fixatie.

Het ziekenhuis gaat voluit voor een fixatie-arm beleid, waarbij er voortdurend een evenwicht wordt gezocht tussen veiligheid en vrijheid. Fixeren kan slechts in weloverwogen situaties en is eerder uitzondering dan regel. Bij alle handelingen komt het vermijden van fixatie op de eerste plaats. Voldoende alternatieven dienen onderzocht te worden vooraleer er kan overgegaan worden tot fysieke fixatie. 

Isolatie of het toedienen van kalmeringsmiddelen wordt alleen toegepast in (nood)situaties om onveiligheid af te wenden en wanneer er geen alternatieven voorhanden zijn.

Dwangmaatregelen gebeuren steeds op voorschrijft van de behandelende arts, conform de regelgeving van de overheid, en zijn tijdelijke maatregelen.

Dit artikel werd bijgewerkt op donderdag 28 juni 2018