09 364 81 11

Patientveiligheidskaart

Als patiënt speelt u een belangrijke rol in het goede verloop van de zorgen die u krijgt. Via de patiëntveiligheidskaart willen we u alert maken op het belang van een goede communicatie en aanzetten om onveilige situaties te melden.

U vindt de kaart ook terug in de onthaalbrochure.

In de rubriek 'We weten het graag' vindt u de verschillende mogelijkheden om ons een eventuele onveilige situatie te laten weten.