09 364 81 11

VIP²

Om zicht te krijgen op de kwaliteit van zorg werd vanuit de Vlaamse overheid een VIP2-project opgestart. Aan de hand van kwaliteitsindicatoren worden klinische processen en resultaten gemeten in bepaalde domeinen. Daarom is een basisset van indicatoren opgesteld.

Het AZ Sint-Elisabeth Zottegem  meet voor volgende domeinen kwaliteitsindicatoren:

Kijk hier voor alle gemeten kwaliteitsindicatoren.

Dit artikel werd bijgewerkt op donderdag 1 oktober 2020