09 364 81 11

We weten het graag

Onze medewerkers zetten zich met veel toewijding in om u een zo goed mogelijke zorg te bieden. Zij dragen daarbij de kwaliteit van uw behandeling hoog in het vaandel. Wij streven er ook naar de patiënt centraal te stellen in het zorgproces en hem/haar een actieve rol toe te bedelen.


Op verschillende plaatsen in het ziekenhuis en tijdens uw verblijf bieden we u de mogelijkheid om een enquête in te vullen waarin we peilen naar uw tevredenheid. Dit biedt ons de mogelijkheid onze dienstverlening continu te verbeteren.


Ook uw suggesties die kunnen bijdragen tot de verbetering van de kwaliteit van de zorgverlening en de patiëntveiligheid zijn welkom. U kunt deze overmaken aan de kwaliteitscoördinator via onderstaand invulformulier. Dit biedt ons de mogelijkheid de kwaliteit van zorg en patiëntveiligheid continu te verbeteren.


Ons ziekenhuis beschikt over een systeem voor het melden en analyseren van incidenten. Incidenten zijn onbedoelde gebeurtenissen tijdens de zorgverlening die mogelijks een impact hebben op de veiligheid van de patiënt. Als u als patiënt of familielid weet heeft van een incident, spreek dan een zorgverlener aan zodat hij/zij dit kan melden in ons systeem. Dit biedt ons de mogelijkheid de kwaliteit van zorg en patiëntveiligheid continu te verbeteren.


Dit artikel werd bijgewerkt op donderdag 28 juni 2018

Contacteer de kwaliteitscoördinator