09 364 81 11

Zorginspectie

De Vlaamse overheid onderwerpt de ziekenhuizen regelmatig aan een controle. In maart 2013 is de  Vlaamse Zorginspectie hiervoor van start gegaan met een vernieuwd inspectiemodel: het nalevingstoezicht.  Dit nalevingstoezicht wordt toegepast voor zorgtrajecten. Concreet zal de kwaliteit van zorg voor een welbepaald zorgtraject worden afgetoetst op de werkvloer. Dat gebeurt op drie niveaus:

    • structuur
    • processen
    • resultaten

Bekijk hier de verslagen van de zorginspectie van het chirurgisch zorgtraject

Bekijk hier de verslagen van de zorginspectie van het internistisch zorgtraject