09 364 81 11

Chirurgisch-zorgtraject

Op 5 november 2013 werd onaangekondigd het chirurgisch zorgtraject gecontroleerd. Dit hield in dat de auditoren van de Vlaamse overheid de kwaliteit van zorg aftoetsten op de werkvloer, en meer bepaald het dagziekenhuis, operatiekwartier, sterilisatieafdeling, ontwaakzaal, een heelkundige afdeling, pediatrie en de bloedbank.

Op 14 augustus 2018 bracht de Vlaamse Zorginspectie een onaangekondigd inspectiebezoek aan ons ziekenhuis in het kader van de tweede ronde op het nalevingstoezicht van het chirurgisch en internistisch zorgtraject.
Zij kwamen langs in het operatiekwartier, de dienst intensieve zorgen, de spoedgevallendienst en enkele chirurgische en internistische verpleegafdelingen. Zij stelden vragen aan artsen, medewerkers en patiënten en keken patiëntendossiers in.


De bevindingen van de auditoren werden in een overzichtsrapport neergeschreven:

Verslag zorginspectie chirurgisch zorgtraject 2013

Verslag zorginspectie 2018

Dit artikel werd bijgewerkt op donderdag 6 september 2018