09 364 81 11

Internistisch-zorgtraject

De Vlaamse Zorginspectie heeft op 22 april 2015 het nalevingstoezicht internistisch zorgtraject in ons ziekenhuis uitgevoerd.
De inspecteurs brachten een bezoek aan de diensten IZ, spoedgevallen, MUG, 2 van de 3 D-diensten, het dagziekenhuis en de apotheek.
De bevindingen van de inspecteurs werden neergeschreven in een verslag en op 27 mei 2015 aan ons meegedeeld. Op basis van dit verslag werd door het ziekenhuis een actieplan opgesteld.
Op alle thema’s behaalde het ziekenhuis goede resultaten. De Vlaamse Zorginspectie zal echter in het najaar een tweede check uitvoeren m.b.t. thema personeel n.a.v. een opmerking over de verpleegkundige permanentie op de dienst spoedgevallenzorg.

De Vlaamse zorginspectie heeft op 12 oktober 2015 een tweede inspectiebezoek gebracht en heeft vastgesteld dat aan de opmerkingen uit het eerste inspectiebezoek de nodige opvolging en besturing werd gegeven. Een gunstig rapport werd afgeleverd.  

Verslag zorginspectie internistisch zorgtraject 22 april 2015

Verslag zorginspectie internistisch zorgtraject 12 oktober 2015

Actieplan internistisch zorgtraject AZ Sint-Elisabeth Zottegem


Op 14 augustus 2018 bracht de Vlaamse Zorginspectie een onaangekondigd inspectiebezoek aan ons ziekenhuis in het kader van de tweede ronde op het nalevingstoezicht van het chirurgisch en internistisch zorgtraject. Zij kwamen langs in het operatiekwartier, de dienst intensieve zorgen, de spoedgevallendienst en enkele chirurgische en internistische verpleegafdelingen. Zij stelden vragen aan artsen, medewerkers en patiënten en keken patiëntendossiers in.

Verslag zorginspectie 2018

Dit artikel werd bijgewerkt op donderdag 6 september 2018