09 364 81 11

Chirurgisch dagziekenhuis

Welkom

U zal binnenkort, in samenspraak met uw arts, een onderzoek of (operatieve) behandeling ondergaan via opname in het dagziekenhuis. Een dagopname betekent dat u ’s morgens of ’s middags wordt opgenomen en nog dezelfde dag naar huis gaat.

Rekening houdend met de specifieke werking van een dagziekenhuis, staat een op elkaar ingespeeld team voor u klaar, gericht op kwaliteitszorg, patiëntvriendelijkheid en een snelle doorstroming.
Uit betrokkenheid naar de kwaliteit van onze zorg registreren wij graag uw opmerkingen hierrond. Een beoordelingsformulier zal u op uw kamer vinden. U kan dit bij ontslag bezorgen aan de verpleegkundige.

Wij wensen u alvast een aangenaam verblijf in het dagziekenhuis.

Raadpleeg  de onthaalbrochure voor het nieuw chirurgisch dagziekenhuis voor de allerlaatste info


Dagopname voor kinderen

Kinderen (tot 15 jaar) die voor een kortdurende behandeling of ingreep opgenomen moeten worden op een vooraf gepland tijdstip, komen voor enkele uren of voor een dag (zonder overnachting) naar het dagziekenhuis pediatrie. De inschrijving gebeurt bij de dienst inschrijvingen van het algemeen ziekenhuis.


Meer info over de dagopname van uw kind en het verblijf op de dienst pediatrie vindt u in de onthaalbrochurebrochure dagziekenhuis pediatie.


Documenten

Waar vindt u het dagziekenhuis?

Het dagziekenhuis is gelegen in een aparte vleugel, aansluitend aan het hoofdgebouw. U kan er elke werkdag terecht van 6.30 uur tot 19.45 uur. Tijdens de openingsuren is het dagziekenhuis te bereiken op 09/364 87 81

Wordt u gebracht met de wagen?
U kan gebruik maken van de Kiss & Ride zone aan de ingang van het dagziekenhuis.

Parking
Het ziekenhuis heeft een ruime betaalparking. Bij het oprijden van de parking neemt u een ticket dat u bij het verlaten van het dagziekenhuis kan valideren aan de betaalautomaat. Deze vindt u bij de draaideur van de Inschrijvingen Dagziekenhuis.
U heeft15 minuten de tijd om de parking te verlaten.

Hoe bereidt u zich voor op uw opname?

Kamerreservatie

Wanneer de datum van uw opname gekend is, kan u een kamer reserveren. Een kamerreservatie wordt via uw behandelende arts geregeld: ofwel neemt de arts hiertoe contact op met de dienst opname, ofwel verwijst de behandelende arts u onmiddellijk na uw consultatie door naar de dienst opname voor een oriënterend vooropnamegesprek. U dient zich hiervoor aan te melden via de kiosken in de inkomhal van het ziekenhuis.


Tijdens dit vooropnamegesprek:
- worden uw administratieve gegevens geregistreerd.
- krijgt u informatie aangaande alle administratieve formaliteiten nodig bij een dagopname.
- wordt een kamerreservatie gemaakt op basis van uw kamerkeuze. U heeft de keuze tussen een éénpersoonskamer of een tweepersoonskamer.
- kan u antwoord krijgen op al uw vragen in verband met uw administratie en facturatie.


U krijgt ook een informatiemap met onder meer een ‘pre-operatieve vragenlijst’ en een ‘toestemmingsformulier’. Deze documenten brengt u volledig ingevuld en ondertekend mee de dag van opname.

Op het moment van inschrijving zal een document ‘verklaring van kamerkeuze en financiële voorwaarden’ ter ondertekening worden voorgelegd. Hierdoor bevestigt u schriftelijk uw kamerkeuze. Informeer altijd voorafgaandelijk aan uw opname naar de voorwaarden van uw hospitalisatieverzekering.

 

Voorbereidende onderzoeken

Als u een ingreep onder algemene of plaatselijke verdoving dient te ondergaan moeten afhankelijk van uw leeftijd enkele voorbereidende onderzoeken (bloedonderzoek, elektrocardiogram, …) worden uitgevoerd. Dit preoperatief onderzoek gebeurt best door uw huisarts aan de hand van de omslag in de informatiemap. De preoperatieve vragenlijst dient u zelf of samen met uw huisarts in te vullen.

 

Geneesmiddelen

Wanneer u geneesmiddelen gebruikt, is het aangewezen om bij uw huisarts na te vragen welke geneesmiddelen u nog mag nemen op de dag van de ingreep. Uw geneesmiddelen hoeft u niet mee te brengen, met uitzondering van een insulinepen. Verwittig uw behandelende arts of huisarts indien u bloedverdunnende geneesmiddelen neemt (vb. Aspirine®, Asaflow®, Pradaxa, Xarelto, Marevan®...)!

 

Nuchter

U meldt zich nuchter aan op het dagziekenhuis, op het afgesproken uur. Nuchter betekent dat u 6 uur voor de ingreep niets gegeten of gedronken heeft. Niet nuchter zijn kan nadelige gevolgen hebben. In dat geval moet de operatie uitgesteld worden.

 

Hygiëne voor de operatie

Een goede lichaamshygiëne vermindert het risico op infecties. Daarom vragen we uw aandacht voor volgende zaken:
- was u grondig de dag voor de ingreep en de ochtend van de ingreep, bij voorkeur onder de douche
- besteed bijzondere aandacht aan de huidplooien zoals oksels,
liezen, navel en bilnaad en ook aan de ruimte tussen uw tenen. Spoel uw lichaam goed af zodat er geen zeepresten achterblijven en droog u af met een zuivere handdoek.
- was uw haren met een gewone shampoo. Besteed aandacht aan mond-en tandhygiëne: poets uw tanden
- zorg dat de nagels van uw vingers en tenen kort geknipt en proper zijn, en geen nagellak en/of kunstnagels bevatten. Via uw vingertop wordt het zuurstofgehalte in uw bloed gemeten tijdens de operatie. De aanwezigheid van nagellak en/of kunstnagels belemmert dit.
- onthaar u niet met een scheermesje. Hierdoor kunnen huidbeschadigingen optreden, waardoor een infectierisico ontstaat. Het ontharen gebeurt, indien nodig, in het ziekenhuis met een medische tondeuze.
- breng de ochtend van de ingreep geen make-up of bodylotion aan.
- verwijder piercings ter hoogte van de operatiestreek

 

Wat brengt u mee?

Om uw dagopname vlot te laten verlopen hebben wij een lijst opgesteld van de zaken die u dient voor te bereiden en mee te nemen. U vindt deze in uw informatiemap en via onderstaande link.

Checklist dagopname

Wat brengt u beter niet mee naar het dagziekenhuis?

Juwelen, geld en andere waardevolle voorwerpen laat u beter thuis. Grote tassen en koffers eveneens. U krijgt een persoonlijke draagtas waar u uw kleding en bezittingen kan in opbergen. deze tas mag u bij ontslag meenemen naar huis.

Uit bezorgdheid voor uw persoonlijke bezittingen vragen wij u om extra bescherming te voorzien voor kleine en breekbare spullen bvb. brillendoos, hoes voor gsm of tablet, doosje voor tandenprothese.

Hoe verneemt u het uur van opname?

Tijdens de consultatie bij uw arts wordt enkel een datum voor de ingreep vastgelegd. Om het uur van uw opname te kennen, dient u één werkdag voor uw opname tussen 13 uur en 16 uur contact op te nemen met het onthaal van het dagziekenhuis op het telefoonnummer 09/364 87 81.

Let op: indien u opgenomen wordt op maandag dient u op vrijdag contact op te nemen.

De onthaalmedewerker van het dagziekenhuis zal u meedelen hoe laat u verwacht wordt voor uw opname.

Het dagziekenhuis streeft ernaar om de wachttijden zo kort mogelijk te houden, daarom is het belangrijk dat u zich strikt aan het afgesproken uur houdt. Hou er rekening mee dat er ondanks een goede planning steeds onvoorziene omstandigheden kunnen optreden, waardoor u soms wat later dan afgesproken zal geholpen worden.
Verwittig ons steeds indien u door omstandigheden of ziekte het afgesproken uur niet zou kunnen halen op het nummer 09/364 87 81

Hoe verloopt de inschrijving?

Op het afgesproken tijdstip dient u aanwezig te zijn op de dienst Inschrijvingen Dagziekenhuis. U meldt zich met uw elektronische identiteitskaart aan via de kiosken. U ontvangt een ticket.

U mag plaatsnemen in de wachtruimte tot u via onze digitale schermen boven de inschrijfbalies opgeroepen wordt voor inschrijving.

Bij de inschrijving overloopt onze onthaalmedewerker uw persoonlijke gegevens en de documenten uit uw informatiemap. De nodige formaliteiten zoals het handtekenen van uw opnameverklaring worden vervuld. Indien u beschikt over een hospitalisatieverzekering maakt u hiervan melding. Bij inschrijving krijgt u ook een identificatiebandje dat u voor uw eigen veiligheid verplicht dient te dragen gedurende uw verblijf op het chirurgisch dagziekenhuis.

U wordt ingeschreven in volgorde van het operatieprogramma. Hou er rekening mee dat uw arts u anderhalf uur voor de ingreep laat binnenkomen zodat wij u tijdig kunnen voorbereiden op uw ingreep. Deze wachttijd kan variëren omdat chirurgische ingrepen langer of korter kunnen duren dan aanvankelijk voorzien. Wij hopen hiervoor op uw begrip te kunnen rekenen. Na uw inschrijving neemt u terug plaats in de wachtruimte.

Via onze digitale schermen in de wachtruimte zal u opnieuw worden opgeroepen, ditmaal voor de voorbereiding op uw ingreep. Een verpleegkundige komt u ophalen op de aangeduide locatie in de wachtruimte en brengt u naar de voorbereidingsruimte.

 

De begeleider

Tijdens uw verblijf in het chirurgisch dagziekenhuis mag u zich laten vergezellen door maximum 1 begeleider. Meld het telefoonnummer van deze begeleider bij inschrijving aan de onthaalmedewerker. Uw begeleider mag bij u blijven tot u in de wachtruimte wordt opgehaald door de verpleegkundige.
Wij streven ernaar om onze patiënten op een vlotte en comfortabele manier te helpen. Daarom is het belangrijk dat rust en overzicht ten allen tijde bewaard blijven. Uw begeleider kan tijdens uw ingreep een boodschap doen, even naar huis gaan of gebruik maken van de cafetaria van het ziekenhuis. Hij/zij wordt per SMS verwittigd van zodra u op de kamer of in de zetelruimte geïnstalleerd bent.

Hoe verloopt de opname voor een operatie?

Eenmaal in de voorbereidingsruimte krijgt u een persoonlijke draagtas waar u uw kleding en bezittingen kan in opbergen. U hoeft zelf geen nachtkledij mee te brengen, u krijgt van ons een operatieschortje.
In de operatiezaal zal de anesthesist met u overleggen welke verdoving het meest is aangewezen. Dit kan een algemene of regionale anesthesie zijn. De keuze wordt bepaald door de operatie, uw lichamelijke toestand, uw voorkeur en uw anesthesist.

Algemene anesthesie of narcose. U wordt door middel van medicijnen in een diepe slaap gebracht waardoor u ongevoelig bent voor pijn. In de praktijk is anesthesie echter meer dan alleen de verdoving. Het heeft als doel om u in de best mogelijke conditie te houden tijdens de operatie.
Regionale en locale anesthesie. U wordt plaatselijk verdoofd. Bij operaties van de hand of arm wordt de arm verdoofd. Bij operaties van de onderste ledematen wordt de onderste lichaamshelft verdoofd met een ruggenprik.
Sedatie. U krijgt een licht verdovend geneesmiddel toegediend, waardoor het bewustzijn vermindert en u in een slaap komt. Deze vorm van verdoving wordt toegepast bij bepaalde infiltraties en onderzoeken.

 

Na de ingreep

U gaat na de ingreep naar de recovery waar u verder opgevolgd wordt. De verpleegkundige controleert uw parameters en noteert alles in uw verpleegdossier.
Wanneer de anesthesist hiervoor toestemming geeft, brengen wij u naar uw kamer of naar de zetelruimte. Uw begeleider wordt per SMS op de hoogte gesteld. In uw kamer zal de verpleegkundige nauwgezet uw parameters controleren en u indien nodig medicijnen geven tegen misselijkheid of tegen de pijn.
Heeft u desondanks toch pijn of klachten aarzel dan niet om dit te melden. In samenspraak met de arts wordt het nodige uitgevoerd. Wanneer alles in orde is, krijgt u in functie van uw verdoving iets te eten en te drinken.

 

Ontslag

U wordt ontslagen door zowel de anesthesist als de behandelende arts. De anesthesist controleert of er geen problemen in verband met de verdoving zijn. De behandelende arts bezorgt u de volgende informatie:
- richtlijnen voor verdere wondzorg
- afspraak voor eventuele controleraadpleging
- ziekte- en verzekeringsattesten
- eventueel medicatievoorschrift
- een voorlopige ontslagbrief voor uw huisarts.
Indien u thuis hulp nodig heeft en beroep wenst te doen op de thuisverpleging mag u dit doorgeven aan de verpleegkundige die de nodige regelingen zal treffen.
De eerste 24 uur na de behandeling houdt u best rekening met volgende richtlijnen:
- u mag geen voertuigen besturen
- u mag geen zware lichamelijke inspanningen leveren
- u mag geen alcoholische dranken nuttigen
- u moet onder toezicht blijven van een volwassen persoon
- u mag geen documenten tekenen of belangrijke beslissingen nemen.

 

Terug thuis

Eénmaal terug thuis zorgt u ervoor dat u een pijnstillend geneesmiddel in huis heeft.
Wij verwijzen hiervoor naar de ontslagbrochure die u krijgt zodra u op de kamer bent.
Bij problemen volgend op uw behandeling, kan u steeds terecht bij:
- uw huisarts: overhandig uw voorlopige ontslagbrief
- uw behandelende arts, A.Z. St. Elisabeth Zottegem, tel. 09 364 81 11
- het dagziekenhuis tot 19.50 uur, tel. 09 364 87 81
- het algemeen ziekenhuis, dienst spoedgevallen na 19.50 uur en in het weekend, tel. 09 364 85 55
Indien mogelijk, breng uw voorlopige ontslagbrief mee.

Hoe verloopt de dagopname pijnkliniek?

Een opname voor de pijnkliniek houdt een infiltratie of radiofrequentie- behandeling in. Dit kan ter hoogte van de hals, de rug of elders zijn afhankelijk van de plaats waar men pijn heeft. De behandelingen worden meestal verricht onder scopie en soms onder lichte sedatie.

De behandelende arts zal u doorgeven vanaf welk moment u nuchter dient te zijn.


1. Vóór de behandeling

De verpleegkundige zal bij opname het vermoedelijke uur van de inspuiting meedelen. Door onvoorziene omstandigheden is het mogelijk dat van dit uur wordt afgeweken, gelieve hiermee rekening te houden.

Vóór het vertrek naar de behandelzaal mag u een operatiehemd aandoen.

Indien u formulieren nodig heeft voor uw werk, de hospitalisatieverzekering e.d. dient u dit door te geven aan de verpleegkundige.


2. De behandeling

Meer info over alle mogelijke behandelingen kan u vinden op de website www.pijnkliniek-zottegem.be.


3. Na de behandeling

Onmiddellijk na de ingreep verblijft u enige tijd in de ontwaakkamer. Daar wordt u geobserveerd tot wanneer uw behandelende arts de toestemming geeft om naar uw kamer terug te keren.

Op de kamer zal de verpleegkundige meedelen:

 • wanneer u mag drinken en eten. Er wordt u een koude maaltijd aangeboden.
 • hoelang u bedrust dient te houden.
 • wanneer u het ziekenhuis mag verlaten.

De verpleegkundige komt de hartslag en de bloeddruk controleren.


4. Het ontslag

De duur dat u dient te blijven is afhankelijk van de behandeling die u heeft gekregen. U mag het dagziekenhuis verlaten op het met de arts afgesproken tijdstip. Belangrijk is dat u heeft kunnen plassen en dat u de benen goed kan bewegen.

Na ontslag mag u zelf niet rijden. Gelieve hiervoor de nodige schikkingen te treffen.

Hoe verloopt de dagopname inwendige?

1. Onderzoeken en/of toediening van medicatie

Volgens afspraak met uw behandelende arts zal u al dan niet nuchter moeten zijn.
Gedurende uw verblijf mag u uw dagkledij aanhouden. U hoeft geen operatiehemdje aan te doen.


a) voor de onderzoeken

Bij aankomst zal de verpleegkundige u het verloop van de dag toelichten.
Vanaf het ogenblik dat u mag eten, zal u drank en een maaltijd worden aangeboden.

b) voor de toediening van medicatie

De verpleegkundige zal een infuus plaatsen voor het toedienen van de nodige medicatie.


c) het ontslag

U mag naar huis als u uw behandelende arts heeft gezien en alle onderzoeken zijn afgerond.


2. Onderzoeken onder een kortstondige algemene verdoving vb. maag-, darmonderzoek, cardioversie,…


• zie rubriek “dagopname operatie”

• Specifieke richtlijnen om u op het onderzoek voor te bereiden krijgt u van uw behandelende arts.

Terug thuis

Zorg dat u een pijnstillend geneesmiddel in huis heeft vb. DafalganÒ, BrufenÒ (geen Aspirine).

Bij problemen volgend op uw behandeling, kan u steeds terecht bij:

 • Uw huisarts: overhandig uw voorlopige ontslagbrief
 • Uw behandelende arts, (A.Z. St. Elisabeth, telefoon: 09/364 81 11)
 • Het dagziekenhuis tot 19u30 telefoon: 09/364 87 80
 • Het algemeen ziekenhuis, dienst spoedgevallen na 19u30 en in het weekend, telefoon: 09/364 85 64.

Indien mogelijk breng uw voorlopige ontslagbrief mee.

Facturatie

Het ziekenhuis zorgt voor de facturatie van alle kosten en erelonen van uw dagopname. We werken hiervoor met een systeem van “betalende derde”. Dit betekent dat wij de terugbetaalbare kosten rechtstreeks met uw ziekenfonds verrekenen en u enkel de persoonlijke bijdrage toesturen.
De eindafrekening van uw verblijf ontvangt u ongeveer twee maanden na uw ontslag uit het ziekenhuis.

De prijs die u betaalt, bestaat onder andere uit volgende kosten:

Verblijfskosten
 • Het persoonlijk aandeel in de verblijfkosten
  dit persoonlijk aandeel is wettelijk bepaald en is niet afhankelijk van het type dat u gekozen heeft
 • Het kamersupplement
  het bedrag van het kamersupplement is afhankelijk van het type kamer dat u koos bij opname.
Farmaceutische kosten
Medische, medisch-technische en paramedische honoraria
 • Het persoonlijk aandeel voor medische, medisch-technische en paramedische prestaties.
 • Het ereloonsupplement
  Artsen kunnen een supplement op hun ereloon aanrekenen, afhankelijk van het type kamer dat u gekozen heeft.
 • Forfaitaire bedragen voor medisch-technische verstrekkingen.
  Deze bedragen zijn wettelijk vastgelegd en worden aangerekend ongeacht het feit of één van de eerder vermelde verstrekkingen al of niet tijdens uw dagopname is uitgevoerd.
Diverse kosten

Waaronder bijvoorbeeld telefoonkosten.

 

 

Voor bijkomende inlichtingen kan u contact opnemen op het telefoonnummer 09/364 83 31, alle werkdagen van 8u30 tot 12u en van 13u tot 16u.

Goed om weten

Betaalautomaat
In centrale inkomhal van het ziekenhuis is er een betaalautomaat ter beschikking.

Draadloos internet
U kan gratis gebruik maken van het draadloos internet.

GSM
U mag uw gsm meebrengen naar het dagziekenhuis. Tijdens de ingreep bewaart u de gsm bij uw kledij, in de draagtas. Wanneer u zich aankleedt kan u uw gsm opnieuw bij zich nemen en gebruiken. Wij vragen u wel het gebruik van uw gsm te beperken en in het belang van de medepatiënten stil te praten.

Kranten en tijdschriften
Kranten en tijdschriften kan u mits contante betaling verkrijgen aan de kassa van het ziekenhuis.

Rolstoel en krukken
Het gebruik van een rolstoel is gratis. U vindt rolstoelen aan de ingang van het dagziekenhuis. Met een muntstuk van 2 euro kan u een rolstoel lenen.
Voor het ontlenen van krukken na uw ontslag, kan u terecht bij uw ziekenfonds. Het ziekenhuis verzorgt eveneens een uitleendienst. U kan hiervoor terecht bij de kassa in de centrale inkomhal van het ziekenhuis. De kassa is open op werkdagen tussen 8.00u en 16u30. Na 16u30 kan u zich wenden tot de hoofdreceptie.

Rookverbod
Zowel in het ziekenhuis als in het dagziekenhuis geldt een algemeen rookverbod. Roken mag enkel op de daartoe voorziene plaats op het terras van de cafetaria.

Tearoom en restaurant
In de tea-room, gelegen op het gelijkvloers aan de hoofdingang, kan u dagelijks koffie, snacks, frisdranken, gebak, ijs, ... verkrijgen.
 Openingsuren :
   maandag tot vrijdag : van 7.30 uur tot 20.00 uur
   zaterdag, zon- en feestdagen : van 14.30 uur tot 20.00 uur

Het restaurant bevindt zich op de benedenverdieping (-1). U vindt er een ruime keuze aan warme en koude gerechten
 Openingsuren :
  Maandag tot vrijdag : 11.15 uur tot 14.30 uur
  Zaterdag, zon- en feestdagen : van 11.15 uur tot 13.30 uur

Meer info

Alle bovenstaande informatie vindt u ook terug in onze onthaalbrochure van het dagziekenhuis.

Een overzicht van de behandelingen en ingrepen in ons chirurgisch dagziekenhuis vindt u hier

De selectiecriteria voor opname in het chirurgisch dagziekenhuis vindt u hier