09 364 81 11

Geriatrisch dagziekenhuis

Het dagziekenhuis geriatrie verzorgt de dagziekenhuisopname van patiënten ouder dan 75 jaar. Het doel hiervan is een traditionele ziekenhuisopname te vermijden of in te korten.

Met een dagopname wordt het voor de patiënt mogelijk gemaakt om op één locatie verschillende onderzoeken, raadplegingen en eventuele behandelingen (zonder overnachting) uit te voeren. Hierdoor hoeft u slechts eenmaal naar het ziekenhuis te komen. Op deze manier kan u tussen de verschillende onderzoeken op een comfortabele manier wachten in het dagziekenhuis in plaats van in een wachtzaal.

Met een multidisciplinair team van verpleegkundigen, zorgkundigen, ergotherapeuten en kinesisten, diëtisten en logopedisten, logistieke hulp en de sociale dienst, willen wij kwalitatieve en patiëntgerichte zorg aanbieden.

In tegenstelling tot andere afdelingen van het ziekenhuis is onze dienst gesloten. Om de afdeling te verlaten dient aan de deur een code ingedrukt te worden of kan de verpleegkundige met een badge de deur openen. Dit is ter bescherming van vergeetachtige patiënten. Op die manier kunnen deze patiënten vrij rondlopen in de gang zonder de afdeling te verlaten.