09 364 81 11

Wie verwittigen?

Ziekenfonds

Breng uw ziekenfonds op de hoogte van de dagziekenhuisopname.

Hospitalisatieverzekering

Het is aangewezen om voor de opname de polisvoorwaarden van de hospitalisatieverzekering door te nemen of contact op te nemen met de verzekeringsmaatschappij. Ga goed na waarvoor en in welke mate de verzekering eventueel tussenkomst.

Huisarts

Heeft u dit nog niet gedaan, dan zal het ziekenhuis de huisarts verwittigen. De huisarts ontvangt de onderzoeksresultaten en de medische gegevens.