09 364 81 11

charter van het kind

Het AZ Sint-Elisabeth Zottegem onderschrijft als “Kindvriendelijk Ziekenhuis” volgende stellingen:

 • Kinderen horen thuis op een kinderafdeling waar gespecialiseerde medewerkers werkzaam zijn.
 • Er zijn onbeperkte bezoekuren voor de ouders.
 • Er is steeds mogelijkheid om bij het kind te overnachten.
 • Ouders mogen aanwezig zijn bij ingrijpende gebeurtenissen, zoals:
  1. onderzoeken
  2. verpleegtechnische handelingen (bloedafname, plaatsen van een infuus)
  3. heelkundige ingreep in het operatiekwartier (de voorbereiding, het ontwaken na de ingreep)
 • Ouders worden actief betrokken bij de zorg van hun kind.
 • Kinderen krijgen informatie aangepast aan hun leeftijd en begripsvermogen.
 • Kinderen mogen kinderen bezoeken.
 • Kinderen hebben het recht om kind te zijn.
 • Kinderen worden door een multidisciplinair team begeleid.
 • Er wordt rekening gehouden met de gewoonten en rituelen van het kind.