09 364 81 11

spirometrie

Spirometrie is een onderzoek dat de longfunctie test. Het is een pijnloze manier om de hoeveelheid lucht en de verplaatsing van die lucht in de longen te meten. Zo kan de arts de conditie van de longen en luchtwegen beoordelen.

Het onderzoek gebeurt in een lokaal aan de consultatieruimte van de kinderartsen (route 25  ).

Een spirometrie kan ongeveer 15 minuten duren. Het onderzoek zal langer duren als uw kind nog een aerosol moet nemen.

De verpleegkundige legt stap voor stap uit wat uw kind zal moeten doen.

Uw kind zal tijdens het onderzoek naast de verpleegkundige zitten. Hij of zij zal een comfortabele houding moeten aannemen om gemakkelijk in- en uit te ademen.
De verpleegkundige zal het toestel tonen waarmee het onderzoek wordt uitgevoerd. Een neusklem wordt op de neus geplaatst om ervoor te zorgen dat er niet door de neus geademd wordt.

De tanden en lippen worden op het mondstuk geplaatst. Uw kind kan door het mondstuk gewoon rustig ademen. De verpleegkundige zal vragen om een aantal keer in en uit te ademen door het mondstuk.

Nadat uw kind een aantal keer rustig in- en uitgeademd heeft door het toestel zal de verpleegkundige vragen om eens diep in te ademen en vervolgens zo hard mogelijk uit te ademen.


Als de arts vraagt om het onderzoek één maal met medicatie en één maal zonder medicatie uit te voeren, dan is dit om het effect van de medicatie op de luchtwegen en de longen te kunnen beoordelen. Je zal dan tussen het onderzoek door naar de kinderafdeling moeten gaan (route 109) om de medicatie via een aerosol toe te dienen aan uw kind. Als de medicatie gegeven is, keert u vervolgens terug naar het spirometrie onderzoekslokaal om het onderzoek een tweede maal uit te voeren.

Het resultaat wordt afgedrukt en doorgestuurd naar uw arts. U zal de resultaten ontvangen naargelang de afspraak die u maakte met de arts.

naar kinderwebsite - spirometrie

Dit artikel werd bijgewerkt op zaterdag 16 juni 2018