09 364 81 11

patiëntveiligheid

Uw bijdrage aan een veiliger verblijf in het ziekenhuis


Ons ziekenhuis wil kwaliteitsvolle en veilige zorg leveren aan alle patiënten. Onze medewerkers stellen hiervoor dagelijks alles in het werk, maar ook u als ouder kan tijdens het verblijf van uw kind in het  ziekenhuis hier een bijdrage aan leveren. Graag geven we enkele tips om het verblijf van u en uw kind zonder problemen of ongeplande gebeurtenissen te laten verlopen.
 
• Maak uw kind kenbaar
Bij opname in het ziekenhuis krijgt uw kind een identificatiebandje met zijn of haar persoonlijke gegevens. Hierdoor kunnen we uw kind veiliger begeleiden gedurende het volledige ziekenhuisverblijf.

Waak erover dat uw kind steeds dit identificatiebandje draagt. Mocht het door omstandigheden loskomen, vraag dan een nieuw bandje aan de verpleegkundige.

Kijk na of alle informatie (naam, geboortedatum e.d.) op het bandje correct is.
 
Let erop dat uw kind steeds een identificatiebandje draagt en kijk na of alle gegevens correct zijn 
• Geef alle informatie over de gezondheidstoestand van uw kind
Tijdens het opnamegesprek vertelt u best zo uitgebreid mogelijk hoe uw kind zich voelt en waar u of uw kind zich zorgen over maakt.
Geef de verpleegkundige en / of de behandelende arts alle informatie over de gezondheidstoestand van uw kind. Vermeld ook zeker eventuele allergieën. Denk hier bijvoorbeeld aan contraststoffen, antibiotica, latex of kleefpleister.
Vraag uw zorgverlener naar meer uitleg over het verloop van de opname, behandeling, onderzoek of ingreep. Informeer hoe u kan bijdragen aan de voorbereiding van uw kind (bv. nuchter blijven, uitleg geven). Laat het ons weten als iets niet duidelijk is of als u ergens over twijfelt.
Signaleer het ons indien u iets niet begrijpt of iets anders uitziet dan u verwachtte of verteld was.


• Medicatie
Vertel de verpleegkundige/ behandelende arts welke medicatie uw kind thuis gebruikt (met of zonder voorschrift). Neem het medicatie-overzicht met vermelding van geneesmiddel, dosis en frequentie van inname mee naar het ziekenhuis bij de opname van uw kind. Bespreek met uw arts of uw kind de medicatie tijdens het verblijf verder mag innemen of niet.

Stel zelf vragen: waarom krijgt mijn kind dit? Hoe moet mijn kind het gebruiken en hoe lang? Informeer naar mogelijke bijwerkingen en signaleer het aan de zorgverlener als uw kind deze vertoont.

Is uw kind allergisch aan bepaalde medicatie of is er een geneesmiddel dat bij uw kind niet werkt? Laat het weten!
 

• Zorg voor een goede hygiëne van uw kind
Om de verspreiding van bacteriën tegen te gaan en infecties te voorkomen is een goede hygiëne op de afdeling belangrijk. De verpleegkundige zal steeds de handen wassen en ontsmetten,  eventueel handschoenen dragen als uw kind wordt verzorgd. Het speelgoed in de speelzaal wordt regelmatig ontsmet.
Ook de hygiëne van uw kind is belangrijk. Let erop dat uw kind regelmatig de handen wast met water en zeep. Zorg voor een goede lichaamshygiëne. Laat uw kind niet op blote voeten lopen.


• Psychosociale veiligheid
Vertel ons wat de gewoontes zijn van uw kind. Merkt u tijdens het ziekenhuisverblijf veranderingen op in het huilpatroon of het gedrag van uw kind, verwittig dan de zorgverlener.
Kinderen voelen zich het veiligst wanneer een ouder of ander vertrouwd persoon dicht bij hen in de buurt is. Probeer daarom zoveel mogelijk aanwezig te zijn tijdens het verblijf van uw kind.
Wees zoveel mogelijk aanwezig opdat uw kind zich veilig voelt tijdens het ziekenhuisverblijf


• Valincidenten
Laat uw kind bij de verzorging niet alleen achter op het waskussen. Bij baby’s en kleine kinderen is het van belang om de bedhekkens omhoog te doen indien u de kamer verlaat of uw kind slaapt.
Laat uw kind niet op blote voeten of kousen lopen. Zorg voor gepaste schoenen die de voet goed insluiten. Laat uw kind niet door de gang rennen om uitglijden te voorkomen
Voorkom situaties die aanleiding kunnen geven tot vallen.