09 364 81 11

vragen, complimenten of klachten

Langs deze weg kunt u ons een bericht sturen. Dit kan een vraag zijn, een suggestie betreffende de dienstverlening, een complimentje voor het ziekenhuis of onze medewerkers, … Deze berichten worden gelezen door de communicatieverantwoordelijke die ze in functie van de inhoud doorspeelt naar de betrokken dienst of persoon.

Klachten kunt u rechtstreeks melden aan de ombudsdienst

Suggesties die kunnen bijdragen tot de verbetering van de kwaliteit van de zorgverlening en de patiëntveiligheid kunt u overmaken aan de kwaliteitscoördinator. Hier vindt u ook meer informatie over hoe wij omgaan met medische incidenten