09 364 81 11

Opname psychiatrie

Voorbereiding

De beslissing tot een geplande opname wordt tijdens de raadpleging bij de geneesheer-specialist genomen. De geneesheer verwittigt de verpleegeenheid die op hun beurt de dienst opname op de hoogte brengt.

Wat brengt u mee?

Op de dag van de opname brengt u het volgende mee :

Administratief :

 • (elektronische) identiteitskaart of geldige verblijfsvergunning

 • Naam, adres en telefoonnummer van een familielid of vertrouwenspersoon

 • Voor personen met een buitenlandse woonplaats : het formulier of de kaart van uw buitenlands ziekenfonds

 • Formulier of kaart van uw hospitalisatieverzekering

 • In geval van arbeidsongeval : naam, adres van uw werkgever, naam en adres van de verzekeringsmaatschappij, polisnummer en datum van ongeval

Medisch :

 • Brief van de behandelende arts

 • Alle medische informatie nodig voor uw opname (bloedgroepkaart, uitslagen van vorige onderzoeken,...)

Persoonlijk :

 • Toiletgerief

 • Slaapkledij, kamerjas, pantoffels


 

De dag van uw opname

U meldt zich aan bij de dienst opname op het geplande uur. De nodige formaliteiten verbonden aan uw opname worden verricht, uw verzekeringsinstelling (mutualiteit, evt. hospitalisatieverzekering,…) wordt ingelicht en u ontvangt een identificatie-armband die u tijdens uw verblijf dient te dragen. Dit maakt het mogelijk uw identiteit altijd te bewaken.

Er wordt een verklaring van kamerkeuze en financiële voorwaarden opgesteld en ter ondertekening voorgelegd. U kan kiezen voor een :

 • Éénpersoonskamer
 • Tweepersoonskamer
 • Meerpersoonskamer

De keuze van de kamer heeft geen invloed op de kwaliteit van de verstrekte hulpverlening.

De dienst opname zal zoveel mogelijk aan uw kamerkeuze trachten tegemoet te komen. Indien bij opname de kamer van uw keuze niet meteen beschikbaar is, zal de dienst opname trachten tijdens uw verblijf zo snel mogelijk de gewenste kamer aan te bieden.

Een opname in het ziekenhuis roept een aantal vragen op, maakt je onzeker, misschien zelfs angstig.
Wie op deze afdeling terechtkomt, kampt meestal met problemen : relatieproblemen, problemen met alcohol of medicatie, moedeloosheid, zenuwen, rare gedachten hebben, …
We vertrekken vanuit jouw eigen problematiek.
Van daaruit bouwen we een behandeling op en zoeken we naar oplossingen.


Het verblijf

Na uw inschrijving in de dienst opname zal een onthaal-hostess u begeleiden naar uw kamer.

Het verpleegkundig team geeft u alle praktische informatie en staat steeds klaar om u te helpen tijdens uw verblijf.

Op alle kamers is er een telefoontoestel aanwezig. U kan rechtstreeks in uw kamer bereikt worden via uw persoonlijk telefoonnummer. U blijft dit nummer behouden gedurende uw verblijf. Bij rechtstreekse verbinding naar buiten maakt u gebruik van uw persoonlijke telefooncode die tijdens het opnamegesprek overhandigd werd.

De dag wordt als volgt ingedeeld :

7.00 -9.00 uur :

 • Opstaan omstreeks 7 uur
 • Persoonlijke verzorging + douchegelegenheid
 • Bed zelf opschikken ( vers linnen op vrijdag; er kan indien nodig, ook op andere dagen vers linnen bekomen worden)
 • Ontbijt om 7.30 uur in dagkledij + medicatiebedeling

9.00 - 11.30 uur :

 • Dagopening om 9 u. in de living
 • Ergo- en bewegingstherapie met koffiepauze

11.30 – 14.00 uur :

 • Middagmaal om 11.30 uur + medicatiebedeling
 • Mogelijkheid tot middagrust + douchegelegenheid
 • Doktersronde
 • Koffie om 13.30 uur

14.00 -16.15 uur :

 • Ergo- en bewegingstherapie

16.30 -18.00 uur :

 • Persoonlijke verzorging + douchegelegenheid
 • Bezoek vanaf 17 uur
 • 17.30 uur avondmaal + medicatiebedeling

18.00 -22.30 uur :

 • Bezoek tot 20.30 uur
 • Medicatiebedeling
 • Mogelijkheid om T.V. te kijken
 • douchegelegenheid tot 20.30 uur

Groepswerking

Een groot deel van je tijd krijg je behandelingen. Het team doet een oproep om positief, met inzet, creatief en actief mee te werken aan het therapeutisch programma, dat voor jullie ontworpen werd. Het is ook jullie verantwoordelijkheid om je eigen therapieprogramma te kennen en te volgen. Actief meewerken, deelname aan therapieën en elke programma-activiteit is verplicht. Dit houdt ook in dat er een inzet is naar de therapieën toe.

Graag respect voor de inzet van de groepsleiding, therapeuten en de leden van het team.

De volgende activiteiten worden op de afdeling georganiseerd :

 • BEWEGINGSTHERAPIE : Sport, ochtendgymnastiek, correctieve oefengymnastiek.
 • PSYCHOMOTORISCHE THERAPIE : Coördinatieoefeningen d.m.v. sport en spel.
 • ERGOTHERAPIE : Creatieve expressie, preprofessionele attitudes, zinvolle bezigheids- en vaardigheidtechnieken.
 • ACTIVITEITEN VAN HET DAGELIJKSE LEVEN (ADL) : Huishoudelijke activiteiten, sociale vaardigheden, sociale integratie.
 • GROEPSGESPREKKEN - GEZONDHEIDSVOORLICHTING EN - OPVOEDING (G.V.O.) : Naargelang de aard van de patiënten vinden groepsgesprekken over een bepaalde problematiek plaats (o.a. verslaving, depressie, acute en chronische pijn, slaaphygiëne, stress, "kopzorgen",...)
 • INFORMATIEVERGADERING FAMILIELEDEN : Op regelmatige tijdstippen vinden rond bepaalde problematieken informatievergaderingen plaats. Je kan hiervoor steeds terecht bij de begeleidster of de hoofdverpleegkundige.
 • NAZORGGROEPEN : - alcohol : elke dinsdag van 19 tot 20.30 uur. - assertiviteit : tweewekelijks op donderdagavond van 19 tot 20.30 uur

ASSERTIVITEITSCURSUS : De dokter beslist of je in de groepswerking wordt ingeschakeld. Behalve groepstherapieën zijn er, op voorschrift van de dokter, ook individuele therapieën mogelijk (relaxatie, ademhalingstechnieken bij hyperventilatie of individuele oefeningen).

De psychologische dienst

Bij de psychologische dienst wordt tijdens je verblijf meer in het bijzonder gekeken naar het probleem dat de oorzaak of aanleiding vormde voor je opname. De psycholoog doet dit samen met de dokter die je heeft opgenomen en de verpleegkundige die je hier begeleidt ; er is hierover regelmatig overleg tijdens teamvergaderingen en miniteams. De psycholoog gebruikt hierbij soms een psychologisch testonderzoek.

Dikwijls zal je begeleidster mensen uit jouw familie of omgeving uitnodigen voor een gesprek, om meer informatie te krijgen en om te zien hoe deze mensen je verder best kunnen helpen, eventueel samen met de psycholoog. Zo nodig zijn er ook meer gerichte begeleidingen : bijvoorbeeld voor problemen op sexueel vlak, voor opvoedings- en relatieproblemen.

De psycholoog zorgt op onze dienst ook voor de problemen van sociale aard : regelen van thuiszorg, zoeken van een geschikte opvang, aanvragen voor een plaats voor een verdere hospitalisatie e.d.

De dag van uw ontslag

De datum van ontslag wordt bepaald in overleg met de behandelende geneesheer.

Om organisatorische redenen vragen we u om het ziekenhuis te verlaten vóór 11u00. Wij worden als ziekenhuis immers regelmatig geconfronteerd met een hoge bedbezetting waardoor het belangrijk is om een patiëntenkamer zo snel mogelijk na het vertrek van een patiënt terug in gereedheid te brengen voor een andere geplande opname of een spoedopname.

Tijdens uw verblijf in het ziekenhuis denkt u daarom best al na over hoe u naar huis gaat en welke zorgen en diensten u na uw opname eventueel nodig zal hebben.

Indien u na uw verblijf nog nazorg nodig hebt en een beroep wil doen op de dienst thuisverpleging, neem dan tijdig contact op met de hoofdverpleegkundige.
Bij ontslag krijgt u de nodige uitleg over thuismedicatie, dieet, wondverzorging, ...
Verwittig steeds een verpleegkundige bij uw vertrek. De nodige voorschriften zullen u bezorgd worden.
Wij brengen uw huisarts op de hoogte van uw ontslag uit het ziekenhuis.


 

Voorzieningen

Tea-room en restaurant

In de Tea-room, gelegen op het gelijkvloers aan de hoofdingang, kan u dagelijks koffie, snacks, frisdranken, gebak, ijs, ... verkrijgen.


Openingsuren :

 • maandag tot vrijdag : van 9:30  tot 20.00 uur
 • zaterdag, zon- en feestdagen : van 14.30 uur tot 20.00 uur

Het restaurant bevindt zich op de benedenverdieping (-1). U vindt er een ruime keuze aan warme en koude gerechten


Openingsuren :

 •  Maandag tot vrijdag : 11.15 uur tot 14.30 uur
 • Zaterdag, zon- en feestdagen : van 11.15 uur tot 13.30 uur

 

Drankfontein

Op iedere verpleegafdeling bevindt zich een waterfontein waar u gekoeld drinkwater kan nemen. U kan hiervoor gebruik maken van het glazen kannetje op uw nachttafel. Flessen water kan u aankopen in de tea-room of in de automaten, die zich in de lifthal op het gelijkvloers bevinden.

 

Haarkapper – pedicure - podologe

Een haarkapper, een pedicure en een podologe staan ter beschikking van alle patiënten. Wil u gebruik maken van één van deze diensten, dan kan u een afspraak vastleggen bij de hoofdverpleegkundige van uw dienst.

Voor deze diensten betaalt u rechtstreeks aan de verstrekker.

 

Bibliotheek

Op maandagnamiddag tussen 14.00 uur en 17.00 uur kan u gratis boeken ontlenen uit de bibliotheek. Vrijwilligers komen u deze aanbieden op uw kamer.

Op woensdagnamiddag kan u zelf naar de bibliotheek gaan tussen 14.30 uur en 17.00 uur. Is dit niet mogelijk voor u, dan kan u ook vanuit uw kamer een boek bestellen. Het gevraagde boek wordt u door vrijwilligers bezorgd.

De bibliotheek bereikt u op de eerste verdieping in de gang rechtover de kapel.

Gelieve bij uw ontslag uit het ziekenhuis de boeken te bezorgen aan een verpleegkundige van uw afdeling.

 

TV - Radio

In alle één- en tweepersoonskamers is gratis een televisietoestel beschikbaar.

In alle kamers worden radioprogramma's uitgezonden op 4 kanalen :
  kanaal 1 : Radio 1
  kanaal 2 : Radio 2
  kanaal 3 : MNM
  kanaal 4 : KLARA

 

Post – kranten – tijdschriften

De inkomende post wordt dagelijks op de kamer bezorgd.

Kranten en tijdschriften kan u bestellen op uw kamer of vanaf 8.00u uur verkrijgen aan de kas in de inkomhal.

 

Krukken - looprekjes

Na het ontslag of behandeling kan u krukken of looprekjes huren. Gelieve u hiervoor te wenden tot de kasWendt U hiervoor tot de kas in de inkomhal.
Openingsuren :
alle werkdagen doorlopen open van 8 tot 12 tot 16.30 uur.
In het weekend of ’s avonds na 16.30 uur kunnen deze verkregen worden aan de receptie.

 

Assurcard kiosk

Het ziekenhuis beschikt in de inkomhal over een assurcard-kiosk. Indien u een hospitalisatieverzekering bij onderstaande instellingen heeft, kan u reeds vóór uw aanmelding bij de dienst opname uw opname aan de verzekeringsmaatschappij melden.

 •  Allianz
 •  Delta Lloyd Life
 • Ethias
 • De Federale Verzekeringen
 • Fidea
 • KBC Verzekeringen
 • Mercator

Goed om weten

Wij raden u aan geen grote sommen geld of waardevolle voorwerpen, bij u te houden tijdens uw verblijf in het ziekenhuis. Laat ook nooit kostbare persoonlijke bezittingen onbeheerd achter wanneer u de kamer verlaat. Het ziekenhuis kan immers niet aansprakelijk gesteld worden voor diefstal of verlies.


Dieren in het ziekenhuis

Om redenen van hygiëne en veiligheid hebben dieren geen toegang tot het ziekenhuis. Enkel geattesteerde en gevaccineerde assistentiehonden kunnen, indien er geen alternatief is en mits naleving van een aantal strikte voorzorgsmaatregelen,  beperkt toegang krijgen. Komt u naar het ziekenhuis vergezeld van uw assistentiehond? Neem dan vooraf contact op met de dienst opname en maak met uw familie of een andere contactpersoon de nodige afspraken, zodat zij kunnen instaan voor de zorg voor uw assistentiehond.

Huisreglement

Het toepassen van structuur en regels tijdens uw verblijf op de PAAZ heeft tot doel het samenleven in groep aangenaam te maken, de negatieve momenten en spanningen zo kort mogelijk te houden en er iets uit te leren. Hierdoor willen we een sfeer scheppen waarin het voor u gemakkelijker wordt om aan uw problemen te werken en rest er zoveel mogelijk tijd en ruimte voor de begeleiding om met u persoonlijk en de hele groep een positieve relatie op te bouwen.
Via deze relatie kunnen wij samen met u aan uw problemen werken en samen met u bouwen aan een goed zelfwaardegevoel en een goede toekomst.
Zo kunnen jullie zelfzekere en verantwoordelijke mensen worden, die door nieuwe inzichten, relatiebekwaamheid en wilskracht het gevoel hebben de problemen in het leven weer de baas te zijn.

De regels zijn samengesteld in overleg met het hele team. Alle opgenomen patiënten worden verondersteld om deze regels na te leven en de maatregelen die erop volgen te kennen.
Indien de patiënten hun verantwoordelijkheid ontvluchten en de regels niet naleven, kiezen zij voor het krijgen van een sanctie en het beperken van hun vrijheid.
In eerste instantie krijgen ze een verwittiging, tenminste als het geen ernstige overtreding betreft. Wij geven hen de kans om met ons te bespreken wat er fout gelopen is, en zoeken samen met hen naar alternatieven. Het overtreden van een regel wordt gevolgd door een natuurlijke of logische straf. Indien “niemand” het gedaan heeft, zal “iedereen” gestraft worden.

BEZOEKUREN :
Woensdag en weekend : 14.00 tot 20.30 uur
Weekdagen                  : 17.00 tot 20.30 uur
Telefoons voor de patiënten worden alleen doorgeschakeld tijdens de bezoekuren.

BOODSCHAPPEN DOEN :
Je mag het ziekenhuis alleen verlaten onder begeleiding of -uitzonderlijk- na toestemming van de dokter.

VERLATEN VAN DE AFDELING :
Verwittig in elk geval een verpleegkundige als je de afdeling wil verlaten.

MAALTIJDEN :
Er wordt gezamelijk in de living gegeten.

ROKEN :
Op de kamers en in de toiletten mag niet gerookt worden.
Roken kan alleen in de rookzaal tot 22.30 uur.
De rookzaal wordt gesloten tijdens de therapie-uren van 9.00 tot 11.00 uur.

DE LIVING :
Deze wordt  's nachts gesloten van 22.30 tot 6.00 uur.

PRIVACY :
Werk aan jezelf en aan je eigen problemen, daarvoor ben je tenslotte opgenomen. Respecteer elkaar en elkaars problemen. Wees behoedzaam met wat je elkaar vertelt. Iedereen wordt aangemoedigd om zijn eigen grenzen en die van anderen te respecteren.
Relatievorming en lichamelijk contact tussen de patiënten (kussen, flikflooien,    elkaar als leuning, stoel, zetel of divan gebruiken, enz...) is niet toegelaten.
Patiënten komen niet op elkaars kamer. Iedereen heeft recht op privacy.
In de living en de rookzaal is er voldoende mogelijkheid tot sociaal contact.

ALCOHOL, MEDICATIE EN DRUGS :
Het is verboden drugs, alcoholische dranken, alcoholvrij bier en medicatie in je bezit te hebben. Elke patiënt die opgenomen is voor een alcoholprobleem kan op elk moment gevraagd worden om een ademtest te doen.  Hetzelfde geldt voor een urinescreening bij patiënten met een drugsprobleem.
Evenmin bezoekers mogen alcohol of medicatie meebrengen.
Wij verwachten van iedereen, ook zij die geen verslavingsprobleem hebben, solidair te zijn en alcoholgebruik te vermijden, ook in de tea-room van het ziekenhuis.