09 364 81 11

Spoedopname

MUG-team beantwoordt een oproep

Voor een dringende opname en/of behandeling, kan u dag en nacht een beroep doen op de dienst spoedopname. Er staat steeds een ervaren medisch en verpleegkundig team klaar. Bovendien is er voor elk acuut specialisme een oproepbare wachtdienst georganiseerd zodat het medisch team op de kortst mogelijk tijd uitgebreid kan worden.

De dienst spoedopname is vlot bereikbaar en zowel binnen als buiten het ziekenhuis werd een duidelijke signalisatie voorzien. De dienst beschikt over een eigen betaalparking, met directe toegang tot het gebouw.

Voor dringende geneeskundige hulpverlening dient u het noodnummer 100 te bellen. Het provinciaal hulpcentrum 100 zal u een beperkt aantal vragen stellen en zal de hulpverlening, het vervoer en de opvang coördineren. Zij zullen de dichtstbijzijnde ambulancedienst en/of MUG ter plaatse sturen.

Het ziekenhuis beschikt over één ziekenwagen en één snelle interventiewagen voor de uitoefening van de MUG-functie (Mobiele Urgentie Groep). De MUG brengt een arts en een verpleegkundige tot bij personen van wie de gezondheidstoestand een effectief of levensbedreigend karakter vertoont of een ernstig lidmaat- of orgaanbedreigend karakter vertoont. Een MUG doet dus strikt genomen geen ziekenvervoer. Met een MUG komt altijd een ziekenwagen mee.

De dienst spoedopname is telefonisch te bereiken op het nummer : (09)364 85 55
Voor niet-dringend ziekenvervoer kan u terecht op het nummer : (09)364 81 11