09 364 81 11

Uw pijn, onze zorg

U bent of wordt opgenomen op een verpleegafdeling of in het dagziekenhuis. Tijdens deze opname trachten we uw pijn zoveel mogelijk te verzachten en zoeken we hiervoor de beste methode, omdat pijn een vervelende nevenwerking is van vele ziektes en operaties. Door het meten van uw pijn hopen wij de gepaste methode snel te vinden. Misschien is het niet mogelijk de pijn helemaal weg te nemen. Wel hopen wij - samen met u - de pijn terug te dringen naar een voor u aanvaardbaar niveau.

Raadpleeg de informatiebrochure 'Uw pijn, onze zorg' voor meer info omtrent pijnmeting en pijnbestrijding.