09 364 81 11

Geïnformeerde toestemming

De geïnformeerde toestemming is de goedkeuring die u als patiënt aan uw zorgverleners geeft om uw gezondheidsgegevens elektronisch en op een beveiligde manier met elkaar te delen. Het delen van de gegevens vindt uitsluitend plaats in het kader van de continuïteit en de kwaliteit van de zorg en voldoet aan de regels inzake de bescherming van uw persoonlijke levenssfeer. Het zijn uw gegevens en die worden beschermd. U kunt op ieder ogenblik beslissen om ze al dan niet uit te wisselen.

Klik hier voor meer info over wat deze toestemming precies inhoudt en wat het geven van deze toestemming tot gevolg heeft. 

Wenst u meer info, dan kan u steeds contact opnemen met de ombudsdienst