09 364 81 11

Levenseinde

Als een ziekte evolueert naar een ernstige en ongeneeslijke aandoening dan heeft u het recht op een goede totaalzorg. Deze zorg bestaat uit het zoveel mogelijk opvangen en wegnemen van de ongemakken die de ziekte met zich meebrengt zowel voor de patiënt als voor de familie. Deze ongemakken kunnen van fysieke, psychische, sociale of spirituele aard zijn.

Het palliatief support team biedt hier ondersteuning.

Niet alleen patiënten en hun familie hebben nood aan opvang en ondersteuning. Het palliatief support team heeft ook een taak in de ondersteuning van de medewerkers.Meer uitleg over de werking van het team leest u onder begeleidende diensten - Palliatief Support Team of raadpleeg de informatiebrochure over het Palliatief Support Team voor extra info.


In 2002 is de wet betreffende euthanasie in werking getreden. Euthanasie wordt hierdoor erkend als het recht van iedere zieke om te kiezen voor het leven of de dood, voor zover hij zich bevindt in de omstandigheden bepaald in de wet.

Wat betreft bepaalde ethische beschouwingen en het standpunt aangenomen in dit ziekenhuis, wordt verwezen naar de visietekst van het Ethisch Comité.


Wetgeving en toelichting

DocumentenDit artikel werd bijgewerkt op woensdag 30 juni 2021