09 364 81 11

orgaandonatie

Orgaandonatie houdt in dat een of meerdere organen van een overledene gebruikt worden voor transplantatie bij een patiënt met een falend orgaan. Een orgaandonor kan meerdere patiënten redden van een levensbedreigende situatie. Vandaag is er een nijpend tekort aan donororganen in ons land.

De Belgische wetgeving stelt dat elke Belg of buitenlander (langer dan 6 maanden ingeschreven in het Vreemdelingenregister) vanaf 18 jaar automatisch orgaandonor is en dit zonder verdere administratieve stappen. Onder de 18 jaar is toestemming van de ouders noodzakelijk. Ondanks deze wetgeving kan de familie in eerste graad (ouders en kinderen) of echtgeno(o)t(e) of samenwonende orgaandonatie weigeren na overlijden.

Het is ook mogelijk om bij leven verzet aan te tekenen tegen orgaandonatie of u expliciet als orgaandonor op te geven. U dient dit administratief te regelen via het gemeentehuis van uw woonplaats of bij opname in het ziekenhuis.

Sedert december 2012 heeft het AZ Sint-Elisabeth Zottegem een niet-exclusieve samenwerkingsovereenkomst met het transplantatiecentrum van het UZ Gent. De lokale coördinator in het ziekenhuis is dr. Werner Verbruggen, anesthesist-intensivist.

Meer informatie over orgaandonatie vindt u op www.overlevendoorgeven.be

Dit artikel werd bijgewerkt op dinsdag 26 juni 2018